Hallituksen lakiluonnos vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksesta herättää keskustelua. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen, joka on koulutukseltaan sairaanhoitaja, arvostelee hoitoyksiköiden johtajien laskemista mukaan henkilöstömitoitukseen.

”Kun seurasin tänään sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuutta ja näin, mitkä kaikki ammattiryhmät lasketaan mukaan henkilöstömitoitukseen, hämmästyin. Pitkän listauksen loppupäässä ovat ’toimintayksiköiden vastuuhenkilöt, kuten osastonhoitajat ja yksiköiden johtajat’”, Antikainen kirjoitti blogissaan torstaina.

Hän huomauttaa, että keskeinen osa viime hallituskauden kritiikkiä oli se, että hoitohenkilöstön mitoitukseen lasketaan henkilöitä, jotka eivät tee varsinaista hoitotyötä.

Tuoreen lakiluonnoksen mukaan henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan ”välittömään asiakastyöhön osallistuva henkilöstö”. Tämä sulkee mitoituksesta pois henkilöstön, joka tekee ”välillistä tukipalvelutyötä” kuten siivousta, mutta laajentaa mitoituksen koskemaan laajempaa joukkoa kuin hoitajia.

Ministeriön verkkosivuilla listataan henkilöstöryhmät, jotka mitoitukseen lasketaan mukaan:

”Henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuvat työntekijät, joita ovat sairaan- ja terveydenhoitajat, geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomi AMK:t, kotiavustajat ja kodinhoitajat, hoiva-avustajat, hoitoapulaiset, viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät sekä toimintayksiköiden vastuuhenkilöt, kuten osastonhoitajat ja yksiköiden johtajat.”

Antikainen kysyi asiasta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Hän hämmästelee saamaansa vastausta.

”Sen sijaan, että ministeri Kiuru olisi vastannut kysymykseeni, hän kiisti ministeriön nettisivuilla olevan tiedon siitä, että osastonhoitajat ja yksiköiden johtajat laskettaisiin mukaan henkilöstömitoitukseen ja vihjasi, että olisin lukenut ’jotain muuta paperia kuin tänään tuli julki’ ja että annoin ’erheellistä informaatiota siitä, mitä tänään on päätetty’”, Antikainen ihmettelee Puheenvuoron blogissaan.

”Eikö ministeri Kiuru tiedä, mitä hänen oma ministeriönsä tekee?”

Arvostelua. Kansanedustaja Sanna Antikainen (ps) arvostelee ministeriltä saamaansa vastausta.Kuva: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Tarkalleen ottaen sananvaihto eteni seuraavasti.

Ministeri Kiuru kertoi kyselytunnilla, että sitovasta henkilöstömitoituksesta puhutaan, koska termi ”kattaa sen, että työyhteisössä on monenlaisia ammattilaisia mukana”.

”Me puhumme samaan aikaan myöskin siitä, että sen lisäksi, että paikalla on sairaan- ja terveydenhoitajat, siellä on geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomit AMK:sta, siellä on kotiavustajat ja kodinhoitajat, hoiva-avustajat, hoitoapulaiset, virikeohjaajat ja kaikki muut vastaavat, jotka pitävät toimintakykyä yllä. On keskeinen kysymys, lasketaanko tähän hoivatyöhön juuri ne henkilöt, jotka tulevat hoivaan ja hoitoon osallistumaan”, Kiuru totesi korostaen, että toistaiseksi kyse on työryhmän esityksestä ja lakiluonnoksesta, ei vielä hallituksen esityksestä.

Antikainen tarttui ministerin esittelemään listaan.

”Ongelma on se, etteivät johtajat ja osastonhoitajat osallistu suoraan hoitotyöhön. Osastonhoitajat huolehtivat henkilöstöhallinnon tehtävistä, eivät suoranaisesta hoitotyöstä, ja sama on johtajien kohdalla”, hän sanoi.

”Arvoisa ministeri Kiuru, miksi te vesitätte henkilöstömitoitusta laskemalla henkilöstöhallinnon parissa työskentelevät osastonhoitajat ja johtajat mukaan osaksi hoitajamitoitusta ja miksi hallitus laskee hoitajien koulutustasoa ja yleistä palkkatasoa?”

Ministeri Kiuru vastasi kiistäen tiedon, joka kuitenkin löytyy sosiaali- ja terveysministeri esityskalvoista sekä kysymys-vastaus-sivustolta.

”Edustaja vihjasi, että tässä pohjassa olisi tehty väärä ratkaisu. Te kyllä valitettavasti luitte jotain muuta paperia kuin sitä, mikä tänään tuli julki, ja siltä osin annoitte äsken erheellistä informaatiota siitä, mitä tänään on päätetty. Luettelin äsken välittömään hoitotyöhön kuuluvat tahot näiden ammattilaisten näkökulmasta, jotka ovat istuneet nyt päiviä ja öitä, kymmeniä tunteja, pohtimassa, ketkä voivat olla osa hoitomitoitusta, ja tältä osin kunnioitan ainakin itse, kun en ole alalla työskennellyt koskaan, tosiasiassa sitä ammattilaisten näkökulmaa, joka on yksimielinen”, Kiuru sanoi.

Antikainen pohtii blogissaan, että ministeri näkemykselle on kolme vaihtoehtoista selitystä:

”1. Ministeri Kiuru ei tiedä, mitä hänen oman ministeriönsä virkamiehet tekevät, eikä ole perehtynyt tiedotustilaisuudessa esitettyyn materiaaliin lainkaan, 2. Virkamiehet ovat vedättäneet ministeri Kiurua eikä hän ole huomannut sitä, tai 3. Ministeri Kiuru yritti vedättää suorassa lähetyksessä koko eduskuntaa ja Suomen kansaa”, Antikainen kirjoittaa.

”En tiedä, mikä näistä kolmesta vaihtoehdosta on huolestuttavin.”

LUE MYÖS: