Eduskunnassa oppositiopuolueet sdp, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto sekä rkp höykyttivät hallitusta vuonna 2018 voimaan astuneesta työttömyysturvan aktiivimallista.

Eduskunta käsittelee parhaillaan kansalaisaloitetta aktiivimallin kumoamiseksi. Opposition vastustuksesta huolimatta kansalaisaloitetta esitetään hylättäväksi. Kansalaisaloitetta käsitelleen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru (sd) huomauttaa, ettei aktiivimalli kohtele kaikkia työttömiä yhdenvertaisesti.

”Aktiivimalli näyttää kohdistuvan työttömyysetuuden saajiin erityisesti niin ikäryhmittäin kuin alueittain epätasa-arvoisesti. Erityisesti iäkkäiden työttömien asema on ollut esillä. Joka kolmas jo alennetun ansiopäivärahan saajista on täyttänyt 60 vuotta ja eniten työttömyysetuutta alennettuna saaneita on Itä-Suomessa, Uudellamaalla ja käsivarren Lapissa”, Kiuru sanoo.

Kiuru huomauttaa, että eduskunta aikoinaan vaati, että aktiivimallin vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Samalla hän nostaa esiin, että jo ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen työttömyysetuutta leikattiin 150 000 henkilöltä.

”Nyt on jo selvää, että ensisijaisen etuuden alentaminen aktiivimallin johdosta on lisännyt viimesijaisen toimeentulon tarvetta ja myös uusia toimeentulotuen saajia. Tämä on vakava juttu”, Kiuru toteaa.

LUE MYÖS: SAK:lta oma malli työttömien aktivointiin: Karenssit keventyisivät roimasti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula lyttäsi koko aktiivimallin ”noloksi” laiksi, joka on pelkästään ”sanktiomuotoinen leikkaus”. Hän kummasteli, kuin eduskunnan suuressa salissa ei keskustelun käynnistyessä ollut lainkaan hallituspuolueiden kansanedustajia.

”Kaikki tietävät, että mikään sen tavoitteista ei ole toteutunut. Ja kaikki ne uhat, joita siihen liitettiin, ovat toteutuneet. Tästä syystä salissa ei ole ministereitä lukuun ottamatta ole lainkaan hallituspuolueiden edustajia. Eivät kehtaa tulla puolustamaan lakia, jonka kaikki tietävät epäonnistuneeksi”, Kontula sanoo.

Perussuomalaisten kasanedustaja Arja Juvonen kertoi, että hänelle annetussa kansalaispalautteessa aktiivimallia on kutsuttu ”nöyryyttäväksi” ja ”ilkeäksi”. Juvosen mukaan aktiivimallissa on myös ”vakavia puutteita”.

”Asiantuntijalausuntojen mukaan työttömissä työnhakijoissa on mukana myös niitä henkilöitä, joilla on työ- tai toimintakykyä alentava sairaus tai toimintakyvyn rajoite. Nämä henkilöt eivät sovellu aktiivimallin kohteeksi”, Juvonen sanoo.

”Työttömyys ei ole valinta. Työttömyys on pakko hyvin monelle ihmiselle”, hän jatkaa.

Ministeri Lindström: ”Aivan samaa mieltä, epäoikeudenmukaisuutta on”

Aktiivimallia eduskunnan istuntosalissa puolustanut työministeri Jari Lindström (sin) myönsi, että aktiivimalli ei kohtele kaikkia yhdenvertaisesti.

”Olen aivan samaa mieltä, että tässä on ongelmana alueelliset erot ja olen aivan samaa mieltä, että tässä on epäoikeudenmukaisuutta. Mutta se filosofinen kysymys kuuluu: mitä tilalle?”

”Minua hämmentää, että toisaalta sanotaan, että leikkurista on luovuttava. Okei, se on oma asiansa. Mutta sitten sanotaan, että kaadetaan koko malli. Mitä tilalle? Onko se filosofia oikein, että jos ei tee jotakin, mitä pitäisi tehdä, siitä rangaistaan ja jos tekee, siitä palkitaan? Itselleni tämä on aika selvää, että näin pitäisi olla”, Lidnström sanoo.

Työministeri huomauttaa, että hallitus ja työmarkkinajärjestöt parhaillaan istuvat ja neuvottelevat aktiivimallin mahdollisista kehittämistarpeista. Lisäksi hallitus on Lindströmin mukaan tilannut VTT:ltä selvityksen aktiivimallin vaikutuksista, jonka väliraportin odotetaan valmistuvan vielä huhtikuussa.

”Loppuraportti tulee lokakuussa. Sitten tiedämme kokonaisvaikutuksen. En kiistä, etteikö tällä ole negatiivisia vaikutuksia. Mutta sillä kokemuksella mitä minulla on, kun olen tämän maan TE-toimistoja kiertänyt, niin tällä on ollut se vaikutus, mitä alun perin tavoiteltiin. Se oli se, että otetaan vastaan myös lyhyitä työsuhteita. Kannustetaan ihmisiä myös tähän ajatuksella, että kun ottaa lyhyitä työsuhteita vastaan, saa jalkaa oven väliin.”

LISÄÄ AIHEESTA:

SAK:n Eloranta tylyttää aktiivimallia keskustan lehdessä: ”Tätä ei kyetä ymmärtämään – muserrettu, syyllistetty ihminen on kauempana työllistymisestä”

SAK:lta oma malli työttömien aktivointiin: Karenssit keventyisivät roimasti

Aktiivimalli: Työttömän mahdollisuudet laajenevat – muutos voimaan 1.4.2019

Karu tulos ay-liikkeen kyselyissä: ”Työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi”