Suomen parhaassa työiässä olevien miesten joukossa on 79 000 miehen ryhmä, joka on kadonnut pysyvästi työmarkkinoilta. Havaintoa ihmettelee Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA raportissaan.

EVA kutsuu ryhmää kadonneiksi työmiehiksi. Työllisyystilastoissa näistä miehistä 50 400 luetaan ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat”. Nämä 25–54 –vuotiaat miehet eivät tee töitä, opiskele eivätkä hae töitä, mutta heitä ole myöskään todettu työkyvyttömiksi. Loput noin 28 000 puolestaan ovat vaikeasti työllistyviä työttömiä.

EVA:n mukaan näiden 25–54-vuotiaiden miesten toiminnasta ei tiedetä paljoakaan, ”paitsi se, että he ovat kadonneet työelämästä ja ilmeisen pysyvästi”. Varsinaista selitystä sille, mitä miehille on ”tapahtunut” EVA ei raportissaan tarjoa.

– Näitä miehiä yhdistää alhainen koulutustaso, pitkittynyt työttömyys tai vähäinen työhistoria, sanoo Me-säätiön analyytikko Jussi Pyykkönen EVA:n tiedotteessa.

Ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat” luettavien miesten määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä tasaisesti: ryhmän suhteellinen osuus koko parhaassa työiässä olevien miesten joukosta on vuodesta 1987 lähes kaksinkertaistunut 2,4 prosentista 4,7 prosenttiin. EVA:n Twitter-viestin mukaan kadonneita työmiehiä on ilmaantunut noin tuhat lisää vuosittain.

– Kadonneiden työmiesten kasvu on +1000 vuodessa, Twitter-viestissä todetaan.

Pyykkösen mukaan ilmiön taustalla on miesten yleinen työllisyyskriisi. Kiihtyvä rakennemuutos on vähentänyt etenkin teollisuustyöpaikkojen määrää.

– Vähän koulutetuille löytyy vähemmän töitä ja poikien asema koulutuksessa on tyttöjä heikompi. Syrjäytymisvaarassa olevat pojat tarvitsisivat tukea koulunkäyntiin, ehkä jo varhaiskasvatukseen, EVA esittää.

Kokonaisuudessaan kadonneiden työmiesten osuus kaikista parhaassa työiässä olevista miehistä on 7,4 prosenttia. Yhteensä parhaassa työiässä olevia 25–54-vuotiaita miehiä on noin 1,1 miljoonaa. Heistä 805 000 käy töissä ja työttömänä on noin 130 000.

EVA:n analyysin kirjoittajaluettelossa on tunnettuja nimiä: Pyykkösen lisäksi raporttia ovat tehneet vapaa tutkija, ennen Tilastokeskuksessa työskennellyt ja kadonneita nuoria tutkinut Pekka Myrskylä, sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo sekä EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto ja Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord.