Suomen parhaassa työiässä olevien miesten joukossa on 79 000 miehen ryhmä, joka on kadonnut pysyvästi työmarkkinoilta. Havaintoa ihmettelee Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA raportissaan.