Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ehdottavat, että työterveyshuollot tehosterokottaisivat työikäisiä koronaa vastaan.