Elinkeinoelämän keskusliitto EK ajaa ”päivähoitomaksujen merkittävää alentamista”. Maksualennus rahoitettaisiin EK:n esityksessä pienentämällä asumistukea.

EK:n mielestä Suomi tarvitsee suuria muutoksia kannustinloukkujen purkamiseen.

– Tulosidonnaiset päivähoitomaksut ja tulojen kasvun myötä alentuva asumistuki yhdessä aiheuttavat huomattavia kannustinloukkuongelmia, EK:n tiedotteessa sanotaan.

– Avointen työpaikkojen suuri määrä ja huomattava kasvu korkean työttömyyden oloissa osoittavat hyvin nykyisen epäterveen kilpailutilanteen. Etenkin matalapalkkainen, mutta osin myös keskipalkkainen työ joutuu kilpailemaan etuuksien varassa elämistä vastaan ja jää usein kilpailussa toiseksi. Näin ei voi olla, vaan työn pitää aina olla taloudellisesti kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen, johtaja Ilkka Oksala EK:sta sanoo.

Oksalan mielestä tulojen huomioon ottamista päivähoitomaksuissa tulee lieventää ja samalla korkein perittävä maksu pitäisi alentaa sekä tämän lisäksi vielä erikseen alentaa toisesta lapsesta perittävää maksua. Asumistuessa pitäisi EK:n mielestä suosia nykyistä enemmän työtuloja saavia palkansaajia.

– Työtulojen kasvun asumistukea leikkaavaa vaikusta on alennettava ja samalla tuen yleistä tasoa laskettava. Jotta asumistuen pienentymistä ei kompensoitaisi toimeentulotuella, asumiskulujen omavastuu on syytä palauttaa toimeentulotukeen, Oksala.