Elinkeinoelämän keskusliitto EK on julkaissut perhevapaamallinsa, joka lyhentäisi merkittävästi kotihoidon tukea sekä perhevapaiden kokonaisuuden enimmäiskestoa.