Elinkeinoelämän keskusliitto EK on julkaissut perhevapaamallinsa, joka lyhentäisi merkittävästi kotihoidon tukea sekä perhevapaiden kokonaisuuden enimmäiskestoa.

EK:n mallissa vanhempainrahakausi on jaettava lähes tasan vanhempien kesken. Nykyisen 12,7 kuukauden sijaan vanhempainrahakausi kestäisi 13,6 kuukautta, mutta se olisi kiintiöity vanhempien kesken: äidin osuus olisi 7 kuukautta, mistä yksi käytettäisiin ennen lapsen syntymää, ja isän osuus 6 kuukautta ja 18 päivää.

– Ilman perhevapaiden tasaamista naisten ja miesten kesken vastuu lastenhoidosta jää pääosin naisille. Vanhempainrahakautta ehdotetaan samalla pidennettäväksi noin kuukaudella, EK perustelee tiedotteessaan.

Yksinhuoltaja on oikeutettu pitämään koko vanhempainvapaan.

Varsinainen leikkaus kohdistuu EK:n mallissa kotihoidontuen kestoon. Nykyisin kotihoidontuella voi olla siihen asti, että nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. EK:n mallissa koko perhevapaiden paketti kestää enintään 18 kuukautta, sillä kaikki vapaat on käytettävä siihen mennessä. Kotihoidontukea on siis tarjolla vain noin puoli vuotta kiintiöityjen vanhempainvapaiden jälkeen.

EK:n materiaaleissa mallin olennainen muutos kiteytetään näin: ”Vanhemmat oikeutettuja [hoitovapaaseen ja kotihoidontukeen] siihen saakka kun lapsi täyttää 18 kk (nykyinen kotihoidon tuki 36 kk saakka)”.

Mallissa lapsen äiti pystyy siis olemaan kotona – yhteiskunnan tukemana – yhtäjaksoisesti korkeintaan 1,5 vuoden ajan lapsen syntymästä. Päivitys: Tässä jutussa väitettiin aiemmin virheellisesti, että äiti pystyisi olemaan kotona vain vuoden. Äiti pystyy kuitenkin jatkamaan kotihoidontuella 18 kuukauteen asti, vaikka isä ei käyttäisi kiintiötään.

Tästä 18 kuukauden jaksosta vain puoli vuotta olisi ansiosidonnaista vanhempainrahakautta. Loppuajan äiti olisi kotihoidontuella, mikäli isä ei käytä kiintiötään.

– Malli poistaisi pitkät poissaolot töistä, joiden on todettu muodostavan hankalan ansan naisten ja miesten tasa-arvoisille mahdollisuuksille työelämässä, EK toteaa.

Keskusjärjestö SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta summaa Twitter-viestissään, että EK:n malli olisi selkeä heikennys äitien vanhempainvapaisiin.

EK käyttäisi kotihoidontuen leikkauksesta koituvan 115 miljoonan euron vuotuisen säästön ”kokonaisuudessa päivähoidon saatavuuden ja laadun parantamiseen”. EK:n johtaja Ilkka Oksalan mukaan päivähoitopaikkoja onkin lisättävä runsaasti, jotta perheiden arjesta tulee nykyistä sujuvampaa.

– Nykymalli ei kannusta vanhempia jakamaan perhevapaita tasaisesti ja se vaikeuttaa naisten uralla etenemistä. Pohjoismaisittain nuorten naisten työllisyysaste onkin meillä poikkeuksellisen alhainen, Oksala sanoo tiedotteessa.

Kuvioita mallin perheille antamista vaihtoehdoista löytyy EK:n esitysmateriaaleista.

Jutusta on klo 13.19 korjattu virheellinen väite äitien vapaiden maksimikestosta.

Lue myös: Kokoomus: Perhevapaat radikaalisti uusiksi – ”puolitettu” hoitoraha 400 €/kk