Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan seuraavan hallituksen tulisi asettaa kasvu ja työllisyys etusijalle ja toteuttaa muut vaalilupaukset vasta, jos niihin on varaa.

Häkämiehen mukaan seuraavan hallituksen tulisi panna paukkuja ennen kaikkea tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä väylähakkeisiin. Muut menot pitäisi laittaa työllisyysastelukon taakse. Eli eläkeläisten ”vappusataseen” ja muihin menoihin on varaa vasta, jos 75 prosentin työllisyystavoite toteutuu.

”Tämä tarkoittaa sitä, että lisäpanostukset tulee sitoa siihen, nouseeko työllisyysaste. Jos jakovaraa syntyy, on mahdollista tehdä myös muita panostuksia”, Häkämies toteaa.

”Kakkua voidaan jakaa vasta kun se on saavutettu.”

EK julkaisi torstaina tuoreimman suhdannebarometrinsa. Sen mukaan suhdannetilanne on edelleenkin hyvä, mutta näkymät ovat heikentyneet. Työvoimapula ei ole enää yritysten ykkösongelma, vaan kysynnän riittämättömyys on suurin kasvun este.

Häkämies perää tulevalta hallitukselta positiivista viestiä yrityksille. Nyt on paljon epävarmuutta siitä, mikä on maksujen ja verojen tulevaisuus.

”Lähiajan näkymä epävarma. Muualta maailmasta ei tule erityisen positiivisia viestejä. Kasvu ja työllisyys pitäisi asettaa erityisasemaan”, Häkämies sanoo.

Vaikka työvoimapula on vähän hellittänyt, yrityksillä on yhä ongelmia ammattitaitoisen työvoiman saannissa. Siksi kannusloukkuja tulisi Häkämiehen mukaan purkaa ja perhevapaauudistus toteuttaa. Saatavuusharkinnasta pitäisi luopua. Koulutus pitäisi saada vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Paikallista sopimista tulisi edistää ja työrauhalainsäädäntöä uudistaa.

Metsä Groupin investointiaikeita EK pitää myönteisenä uutisena.

”T&k-investoinnit sekä kiinteät investoinnit ovat jääneet jälkeen ja laahanneet. Pitkän päälle jokainen ymmärtää, mitä tapahtuu, jos investointikäännettä ei tapahdu”, Häkämies sanoo.

”Jos Metsä Groupin hanke toteutuu, myös tulevilla tuotteilla on merkittävä ympäristöllinen vaikutus. Niistä tulee monien saastuttavimpien tuotteiden korvaajia. Emme ota kantaa siihen, miten nielukysymys hallituksessa ratkaistaan”, hän lisää.

EK:n johtajan Penna Urrilan mukaan tehdasteollisuuden investoinnit ovat olleet vuosittain noin 3–4 miljardia euroa. Jos Metsä Groupin 1,5 miljardin euron investointi Kemiin toteutuu, se kasvattaa teollisuuden investointeja olennaisesti, vaikka hanke jakautuisi useammalle vuodelle.