EK:n hallituksen puheenjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan viime vuosina talouden ja työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa ja kilpailukykysopimuksella on ollut tärkeä rooli työllisyyden parantamisessa.

”Mutta heti perään on kysyttävä, miksi nyt sitten omin toimin tietoisesti heikentäisimme kilpailukykyämme suhteessa kilpailijoihin”, Lundmark sanoi.

Lundmark alleviivasi puheessaan EK:n syysseminaarissa, että Kiky-sopimus tehtiin pysyväksi rakenteelliseksi uudistukseksi.

”Sellaisena me EK:ssa haluamme sen säilyttää”, Lundmark sanoi puheessaan.

EK:n edustajisto valitsi Fortumin toimitusjohtaja Lundmarkin jatkamaan EK:n hallituksen puheenjohtajana.

Lundmarkin keskeinen viesti oli, että työllisyysastetta pitää pystyä edelleen nostamaan, jotta Suomi pääsee eteenpäin.

”Odotamme hallitukselta nyt konkreettisia toimenpiteitä työllisyysasteen nostamiseksi”, Lundmark sanoi Kauppalehdelle.

Työrauhalainsäädäntö tulisi uudistaa

Työmarkkinoilla liittokierros on parhaillaan käynnissä. Lundmarkin mukaan EK:n tavoitteena on jatkaa kaksi vuotta sitten toteutetun edellisen työllisyyttä tukeneen liittokierroksen malliin.

”Viennin avaus määrittelee enimmäiskustannuskaton ja sen puitteissa pyrimme viemään paikallista sopimista eteenpäin liitto liitolta”, Lundmark sanoi puheessaan.

Näiden tavoitteiden toivoisi Lundmarkin mukaan olevan sellaisia, että niistä oltaisiin yhtä mieltä Suomessa.

”Siksi jotkut puheenvuorot, vaatimukset ja käynnissä olevat työtaistelutoimet tuntuvat oudoilta, jopa ylimitoitetuilta”, Lundmark sanoi.

Hänen mielestään nyt ilmoitetut ja osin käynnissä olevat työtaistelutoimet ovat valitettava esimerkki siitä, kuinka suhteettomia tukilakot Suomessa ovat. Vuodelta 1946 peräisin oleva työrauhalainsäädäntö tulisi Lundmarkin mielestä uudistaa kilpailijamaiden tasolle.

”Ilmoitetut työtaistelutoimet ovat täysin ylimitoitettuja”

Postin työmarkkinariita on pahassa juntturassa ja kiistaa on jälleen soviteltu tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Ammattiliittojen tukitoimet kasvavat päivä päivältä ja samalla kasvavat myös niiden vaikutukset.

Lundmarkin mukaan Postin työmarkkinaratkaisu on vaikea, mutta ilmoitetut työtaistelutoimet ovat täysin ylimitoitettuja ja aiheuttavat merkittävää haittaa viennille ja liikenteelle.

”Postin rakennemuutosta ei ratkaista lakkoilemalla ja vetoan myös valtio-omistajaan, ettei se omilla toimillaan vaikeuta jo valmiiksi vaikeaa tilannetta.”, Lundmark sanoi.

”Menettely olisi ennenkuulumaton ja täysin poikkeuksellinen”

Lundmark nosti puheessaan esille, myös pääministeri Antti Rinteen (sd) eläkepuheet ja vaalilupauksiin kuuluneen niin kutsutun vappusatasen.

”Hallitusohjelmaa tehtäessä totuus sitten valkeni ja vappusatanen kutistui kolmannekseen. Tästä seurasi se, että pääministeri teki vastikään esityksen lisäkorotuksen tekemisestä työeläkevaroista,” Lundmark totesi.

Lundmarkin mukaan menettely olisi ennenkuulumaton ja täysin poikkeuksellinen eikä työeläkevaroissa ole senttiäkään ylimääräistä.

”Työeläkevarat ovat yritysten ja palkansaajien maksamia rahoja, eikä niitä voi eikä saa käyttää poliittisten lupausten rahoittamiseen”, Lundmark sanoi.

Lundmark sanoo ymmärtävänsä, että yhteiskunnassa on tulonsiirtotarpeita, poliittisia tarpeita ja monia muita tarpeita ja monet näistä tarpeista saattavat olla ihan hyviä ja kannatettavia.

”Mutta eläkejärjestelmä ei ole se tapa, millä näitä erilaisia muita tavoitteita pitäisi rahoittaa”, Lundmark sanoi Kauppalehdelle.

Sosialistiset elementit kavahduttavat

Viime aikoina on puhuttu paljon myös markkinataloudesta. Lundmarkin mukaan EK haluaa uudistaa markkinataloutta niin, että siitä hyötyy koko yhteiskunta ja kaikki suomalaiset.

”Liputamme siis voimakkaasti vastuullisen markkinatalouden puolesta ja kavahdamme esityksiä, joilla yritetään tuoda sosialistisia elementtejä markkinatalouteen”, Lundmark sanoi

EK:ssa on viime kuukausina tehty strategiatyötä.

”Jotta markkinatalous kykenisi haasteisiin vastaamaan, niin markkinataloutta on uudistettava. Siinä työssä me haluamme olla osa ratkaisua, ei osa ongelmaa”, Lundmark sanoi.

Keskeinen asia, johon markkinatalous pitää valjastaa, on Lundmarkin mukaan ilmastonmuutoksen torjunta. Lundmarkin mukaan yhteiskunnan pitää toimia sillä tavalla, että ympäristöystävällinen toiminta on aina taloudellisesti kannattavampaa kuin saastuttava toiminta.

”Tällä tavalla me voimme markkinatalouden keinoin pitää huolta siitä, että yhteiskunnan isot ongelmat ratkeavat”, Lundmark sanoi.