LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro ei usko, että vaalipuheissa tavoitteeksi asetettu 75 prosentin työllisyysaste saavutetaan ensi vaalikaudella. Hän huomauttaa samalla, ettei yksittäisellä prosenttiluvulla ole itse asiassa mitään merkitystä.

Valtaosa eduskuntaan pyrkivistä puolueista esittää eri menolisäystensä rahoittajaksi työllisyysasteen nousua. Työllisyysaste olisi puolueiden mielestä saatava nousemaan 75 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 72,5 prosenttia.

Työllisyysasteen nousu on Nummiaron mukaan kahden osatekijän summa. Toisaalta siihen vaikuttaa talouskasvu ja toisaalta tehdyt toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi.

”Nousukausi on ohi. Menneen vaalikauden loppupuolen suotuisaa työllisyyskehitystä ei voida ekstrapoloida jatkumona. Nyt talous on normalisoitunut ja riskit kallellaan alaspäin ensi vaalikauden aikana. Lisäksi työmarkkinat ovat kiristyneet. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistyminen on epävarmempaa, vaikka kansainvälinen kysyntä säilyisikin koko vaalikauden vahvana. 75 prosenttia vaatii suotuisia olosuhteita, olivat hallituksen toimet mitkä tahansa” Nummiaro kommentoi.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi vastikään, että maailmantalouden kasvu hidastuu 3,3 prosenttiin tänä vuonna, mutta kiihtyy ensi vuonna 3,6 prosenttiin. Valtiovarainministeriö puolestaan ennustaa, että Suomen talouskasvu tänä vuonna on 1,7 prosenttia ja ensi vuonna se hidastuu 1,4 prosenttiin. Lue tarkemmin: VM: Suomi puskee nyt jälkilämmöllä – Näkymiin liittyy suuria riskejä

Nummiaro muistuttaa, että maailmalla on useita uhkatekijöitä, jotka pahimmillaan voivat jopa pysäyttää kasvun. Tällaisia ovat hänen mukaansa muun muassa Yhdysvaltain ja Kiinan tullikiistat, Brexit ja Italian velkatilanne. Myös Yhdysvaltain koronnostot voivat hyydyttää taloutta.

Nummiaron mielestä yksittäinen työllisyysaste ei pitäisi saada niin suurta painoa-arvoa kuin se on vaalikeskustelussa saanut. Katseen pitäisi olla kauempana.

”Toivoisi, että suhdanne- ja rakennepolitiikka erottuisi julkisessa keskustelussa paremmin toisistaan. En jaksa uskoa, että tässä talousympäristössä 75 prosentin aste toteutuu, mutta ei tarkalla prosentilla vuonna 2023 ole niin väliä. Poliittisesti sen perusteella kyllä neljän vuoden kulutta kehutaan tai haukutaan, mutta talouden tasapainon näkökulmasta oleellisinta on suunta, jolla rakenteita onnistutaan uudistamaan.”

Tavoitteita voisi Nummiaron mukaan miettiä suhdannekorjattuina.

” Mutta siitä ei voida tinkiä, että suunta on kohti pitkän ajan tasapainon edellyttämää 78-80 prosentin työllisyysastetta. Ja se on Pohjoismaihinkin vertailtuna todella haastava tavoite. Nyt vaalikeskusteluissa keinopaletti työmarkkinoiden uudistamiseksi on jäänyt 75 prosentin mantran varjoon, mutta hallitusneuvotteluissa detaljit nostetaan pöydälle.”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja, ekonomisti Aki Kangasharju muistutti poliitikkoja perjantaina Suomen kymmenen miljardin euron kestävyysvajeesta. Hän arvioi, että työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ei takaa, että lisäsäästöiltä tai veronkorotuksilta vältyttäisiin.

”Vaikka saisimme työllisyysasteen 75 prosenttiin, tarvitsisimme kaksi miljardia euroa lisäsäästöjä ja sitten sen soten, kolme miljardia, eli joka tapauksessa viisi miljardia”, hän totesi.

Lue lisää:

Ekonomisti tylytti tv:ssä: ”Tosi vastuutonta lupailla vaaleissa rahaa sinne tänne – sitä ei ole”

Antti Rinne haastoi valtiovarainministeriön Politiikkaradiossa: ”Ihan itse pystytään vaikuttamaan”

Sari Essayah sanoo sen suorimmin: Jos Suomen jättiuudistukset eivät onnistu, edessä on 2 mrd.€:n leikkaukset