Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtava ekonomisti Marita Laukkanen toivoo, että yritystuista tehty selvitys julkaistaan pian. Hänen mukaansa Suomessa on monia tehottomia yritystukia, joista kaivataan avointa keskustelua. Viime syksynä kerrottiin, että selvitys valmistuu puoliväliriihen mennessä.

–Kyllä minua mietityttää, miksi tämä aikataulu nyt on tällä tavalla venynyt, Laukkanen sanoo Uudelle Suomelle.

Myös kansanedustajat Paavo Arhinmäki (vas.) ja Antero Vartia (vihr.) ovat ihmetelleet, miksi raporttia ei ole julkistettu, vaikka se on valmistunut. Lue tarkemmin: Raportti 4mrd.€:n tukirahoista jäi julkistamatta – Antero Vartia: ”Herää tosi iso kysymys”

Laukkanen pitää julkaisemista tärkeänä.

–Ehdottomasti pitäisin tärkeänä, että tällainen selvitys tuotaisiin julkisuuteen. Nythän meillä on tutkimuskin käynyt läpi aika isoja uudistuksia, joiden tavoitteena on nimenomaan, että tuotetaan enemmän tietoa päätöksenteon tueksi ja silloin avoimuus on aivan elinehto sellaiselle, että meillä voidaan käyttää uskottavaa ja luotettavaa tieteellistä tietoa päätöksenteon tukena, hän jatkaa ja huomauttaa, että silloin kaikki voivat osallistua keskusteluun, myös tutkijayhteisö, Laukkanen sanoo.

Laukkanen huomauttaa, että Suomessa on yhteensä noin 70 yritystukea, innovaatiopoliittisilla tuilla on tutkittu olevan selvä positiivinen vaikutus T&K-investointeihin, työllisyyteen ja tuottavuuteen.

–Meillä on monia yritystukia, joista on tehty tutkimusta ja todettu, että ne eivät saavuta tavoitteita, joita niille on asetettu, hän kuitenkin huomauttaa.

Laukkanen mainitsee esimerkkinä teollisuuden energiaveron palautuksen, jota VATT tutkinut. Tuen tavoitteena on turvata teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky. Tavoitteena on siis VATT:n tulkinnan mukaan, että tuen avulla tuottavuus kasvaa, viennin arvo kasvaa ja työllisyys kohenee. Näihin energiaveron palautuksella ei kuitenkaan ollut tilastollista yhteyttä.

Energiaveron palautus on valtiolle vuosittain noin 200 miljoonan euron menoerä.

”Epäuskottavia uhkauksia”

Tämän suuntaiset tutkimustulokset ovat saaneet osakseen rankkaa kritiikkiä ja teollisuusjärjestöt ovat uhkailleet muun muassa tehtaiden sulkemisilla.

–En pidä uhkauksia uskottavina. Esimerkiksi energiaveron palautus on hyvin pieni tuki suhteutettuna vaikkapa yritysten liikevaihtoon. Silloin kyllä kannattavuus on kovin heikoissa kantimissa, jos se katkaisee kamelin selän ja joudutaan tehtaita sulkemaan, hän sanoo ja huomauttaa, että suurin osa yrityksistä saa tällaista tukea alle 0,6 prosenttia liikevaihdostaan.

Laukkanen huomauttaa, että media kertoo usein tukien menevän teollisuuteen, mutta ei, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Esimerkiksi energiaveron palautus näyttää menevän käytännössä osakkeenomistajille, koska se ei mene työpaikkoihin, tuottavuuskasvuun, viennin arvoon eikä palkkoihin.

–Teollisuustyöntekijän ei pitäisi ajatella, että raha on häneltä pois, jos tuki poistetaan, koska ei se ole. Nämä ovat monikansallisia yrityksiä ja osakkeenomistajia voi olla missä päin maailmaa vain.

”Toivottavasti uskalletaan luopua”

Laukkanen painottaa, että tuille voidaan ilmaista selkeät tavoitteet ja mitata tarkkaan, päästäänkö niihin.

–Jos ei päästä, tuki on veronmaksajan näkökulmasta turha. Jos tuesta ei ole muuta hyötyä kuin se, että tukea saava yritys saa etua, sitä ei ole kansatalouden kannalta perusteltua maksaa.

Hallitus on kokoontunut puoliväliriiheen, josta odotetaan päätöksiä myös yritystukien leikkaamisesta.

–Toivoisin uskallusta nyt tehdä sellaisia päätöksiä, joiden voidaan taloustieteellisen tietämyksen valossa ajatella vievän Suomen talouskasvua eteenpäin. Se kyllä tarkoittaisi nyt sitä, että uskallettaisiin luopua sellaisista yritystuista, jotka ovat luonteeltaan selvästi säilyttäviä, hän sanoo ja lisää, että panostuksia pitää siirtää tutkimus- ja kehitystukiin.

–Tässä on kyse niin isoista summista, että minusta olisi tarpeellista oikeasti ottaa todesta sellaiset arviot, joita yritystuista on tehty.

Lue myös:

Kansanedustaja yritystuista: ”Tämän järjestelmän ylläpito on täysin käsittämätöntä”

Orpo vastaa VATT:n arvosteluun: ”En ole valmis ottamaan riskiä työpaikoista”

Kansanedustaja: Hallituksen uusi sähkötuki on järjetön – ”Veronmaksajien rahoja siirretään yritysten voittoihin”