Työllisyyslukujen koostumuksessa on myös huolestuttavia piirteitä, varoittaa Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Meri Obstbaum Euro & Talous -blogissa.

Työllisten määrä kasvoi kesäkuussa ja kausitasoitettu työllisyysaste nousi lähelle hallituksen tavoitetta eli 72 prosenttia. Tämän jälkeen kuultiin optimistisia puheenvuoroja, joita Obstbaum pitää ennenaikaisina.

Kuukausihavainnot vaihtelevat paljon, eikä niille tulisi antaa liikaa painoarvoa, muistuttaa Obstbaum Euro & Talous -blogissa. Obstbaumin mukaan kesäkuun lukujen perusteella ei vielä voi sanoa, toteutuuko työllisyystavoite tänä vuonna vai kenties vasta ensi vuonna.

–Tänä vuonna työllisyysaste voisi olla keskimäärin 72 prosenttia koko vuonna, jos työllisyyden kasvuvauhti jatkuisi samanlaisena vuoden loppuun asti. Tämä on kuitenkin vielä varsin epävarmaa, kun otetaan huomioon viimeaikaisen kehityksen poikkeuksellisuus, hän kirjoittaa.

Epävarmuutta lisää, että kausipuhdistusmenetelmät tuppaavat liioittelemaan viimeisten havaintojen merkitystä. Kesäkuun trendiluvutkin muuttuvat, kun uusia havaintoja kertyy.

Työllisyysasteen koostumuksessa on myös huolestuttavia piirteitä, Obstbaum kirjoittaa. 25–39-vuotiaiden työllisyysaste on tällä hetkellä peräti 10 prosenttiyksikköä alempi kuin ennen 1990-luvun lamaa. Tämä johtunee ainakin osittain opiskelun yleistymisestä ja opiskeluaikojen pitkittymisestä, mutta myös finanssikriisin jälkeinen pitkittynyt taantuma on heikentänyt nuorten työmarkkinatilannetta.

Obstbaumin mukaan nuorten aikuisten työllisyysasteen pieneneminen ei täysin näy kokonaistyöllisyysasteessa, sillä vanhemmista ikäluokista yhä useampi on töissä. Tämä trendi ei kuitenkaan voi jatkua loputtomiin.

–Jos samanaikaisesti osa niistä nuorista aikuisista, jotka ovat taantuman aikana menettäneet työpaikkansa tai eivät ole päässeet ensimmäiseenkään työpaikkaan valmistuttuaan, syrjäytyvät työmarkkinoilta pitkäaikaisesti, niin työllisyysasteen nostaminen alkaa olla hyvin hankalaa.