Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen laskee, että Antti Rinteen (sd) hallituksen toimien seurauksena työllisten määrä vähenee jopa 16 000:lla. Hänen mukaansa jo nyt on selvää, ettei 60 000 lisätyöllistä riitä hallituksen tavoittelemaan 75 prosentin työllisyysasteeseen vaalikauden aikana.

Hallitusohjelmassa arvioidaan, että 75 prosentin tavoite tarkoittaa työllisten määrän kasvua 60 000 henkilöllä valtiovarainministeriön kevään ennusteeseen verrattuna. Työllisyysasteen nousu on hallitusohjelmassa tulopohjan keskeisin yksittäinen elementti ja hallitus on sitoutunut siihen, että se pystyy osoittamaan 30 000 uutta työpaikkaa vastaavat toimenpiteet jo vuoden kuluttua.

Lue Olli Kärkkäisen arvio budjettiriihestä: Ekonomistin karu laskelma Rinteen hallituksen toimista: Jopa 16 000 työllistä vähemmän, 60 000 työpaikkaa ei riitä millään

Kärkkäisen mukaan negatiiviset vaikutukset kasvattavat väistämättä hallituksen tavoitteleman 60 000 lisätyöllisen pottia. Lisäksi talousnäkymät ovat heikentyneet.

Tästä syystä todellinen lisätyöllisten tarve on siis joka tapauksessa merkittävästi suurempi kuin nyt julkisuudessa esillä pidetty ja hallitusohjelmaan kirjattu 60 000, joka ei Kärkkäisen mukaan ota huomioon hallituksen toimista aiheutuvia negatiivisia työllisyysvaikutuksia.

”Joka tapauksessa niitä tarvitaan enemmän kuin se 60 000.”

Oikeampi luku on Kärkkäinen arvioin mukaan tällä hetkellä noin 80 000 ottaen huomioon talousnäkymien heikentyminen.

LUE MYÖS: Taloustieteen professorin havainto Suomesta: ”Omituista, että tämä synkkä kuvio ei näy missään politiikkakeskustelussa”