Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen laskee, että Antti Rinteen (sd) hallituksen toimien seurauksena työllisten määrä vähenee jopa 16 000:lla. Hänen mukaansa jo nyt on selvää, ettei 60 000 lisätyöllistä riitä hallituksen tavoittelemaan 75 prosentin työllisyysasteeseen vaalikauden aikana.