Eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto varoittaa Suomea velkaantumisesta ja nollakasvusta kahdessa eri kirjoituksessa.

Hän muistuttaa kolumnissaan Kalevassa, että julkisen sektorin alijäämä kasvaa myös selvästi. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi tällä viikolla, että julkisen sektori velka kasvaisi tänä vuonna 23 miljardia euroa ja velkasuhde nousisi peräti 15 prosenttiyksikköä.

”Suomi tulee lisävelkaantuneena ulos koronakriisistä. Julkista velkaa tulee olemaan todennäköisesti enemmän kuin koskaan aikaisemman Suomen historiassa suhteessa talouden kokoon”, Murto kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että Suomen velan määrä on kuitenkin jatkossakin korkeintaan euroalueen keskiarvoa. Sen sijaan ongelma on alijäämän kroonisuus ja heikot kasvunäkymät.

”Suurin ongelma Suomelle ovat vaisut kasvunäkymät. Tässä suhteessa talouksien erilaisuuksista huolimatta Italia toimii meille varoittavana esimerkkinä. Jos talous ei kasva, velan pienentäminen on vaikeaa. Tämä onkin keskeinen riskiskenaario”, Murto varoittaa.

Hän toteaa debattikirjoituksessaan Uutissuomalaisessa, ettei Suomi olisi ensimmäinen länsimaa, joka olisi siirtymässä pitkäaikaiseen nollakasvun aikaan. Tässäkin Italia on Murron mukaan hyvä ja tuttu esimerkki Euroopasta.

”Pitkäaikainen nollakasvu ei ole pelkkää teoriaa. Italia ei ehtinyt finanssikriisin jälkeen saavuttamaan vuoden 2008 bkt-tasoa. Kansalaisten elintason kannalta parempi mittari kehitykselle on bkt henkeä kohden laskettuna. Tällä mittarilla tilanne on Italiassa vielä dramaattisempi. Kansantuote henkeä kohden on tänä päivänä alempana kuin vuonna 2000. Italialaisten näkökulmasta elintaso ei ole siis noussut yli 20 vuoteen. Tämä siis jo ennen tuoreinta kriisiä”, hän kommentoi.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bkt:n volyymi väheni tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Luvut tarkoittavat sitä, että Suomen kansantalous on nyt taantumassa, koska bruttokansantuote on supistunut nyt kaksi vuosineljännestä peräjälkeen.

Lue seuraavaksi: