Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes sanoo, että vaatimus veroparatiisien välttämisestä saattaisi nostaa työeläkemaksuja Suomessa.

-Työeläkevakuuttajilta on toivottu veroparatiisien välttämistä ja yksipuolista niiden käytöstä luopumista. Kumpikaan niistä ei lisäisi työeläkelaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä nykyisestä. Molemmat kuitenkin pienentäisivät työeläkevakuuttajien sijoitustuottoja nykytilaan verrattuna. Korvaavat tulot tulisi hankkia korottamalla Suomessa perittäviä työeläkemaksuja. Toinen vaihtoehto olisi leikata tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä, Siimes kirjoittaa blogissaan.

Hän korostaa, että työeläkevakuuttajien tulot muodostuvat yksinomaan työeläkemaksuista ja työeläkesijoitusten tuotoista. Jos tuloista ei huolehdita, tulevia eläkkeitä pitää Siimeksen mukaan leikata.

-Elämämme on harvoin korkeimpien ihanteittemme mukaista. Liika ihanteellisuus ei ole aina edes hyvästä. Se voi päinvastoin johtaa siihen, että jätämme arjen tavalliset, hyvin toimivat asiat vaille niille kuuluvaa huolenpitoa ja arvostusta. Näin on käymässä myös veroparatiiseja koskevassa keskustelussa, hän sanoo.

Siimes korostaa, että työeläkevakuuttajat eivät voi ”piilottaa” sijoituksiaan matalan verotuksen maihin, koska ne raportoivat jo nyt kaikki sijoituksensa Finanssivalvonnalle. Yksityisalojen työeläkevakuuttajat raportoivat ne tämän lisäksi myös Suomen verottajalle.

-Suomalaiset työeläkevakuuttajat eivät myöskään kierrä veroja. Niiden sijoitustoiminnan ainoa tarkoitus on turvata tulevia työeläkkeitä.