Suomalaiset työeläkeyhtiöt sijoittavat järjestöjen mukaan muun muassa ase- ja ydinaseyhtiöihin, alkoholi- ja tupakkayhtiöihin sekä epädemokraattisten hallitusten yhteistyökumppaneihin.

Yrityksiä tarkkailevan FinnWatch ry:n ja aseriisuntaa ajavan SaferGlobe Finlandin tiedot perustuvat eläkeyhtiöille ja -säätiöille tehtyyn kyselyyn. Kysely lähetettiin 31 taholle, ja vastauksia saatiin yhdeksän. Suomen seitsemästä suuresta työeläkeyhtiötä vastasi viisi.

Järjestöjen tiedotteen mukaan eräs eläkevakuuttaja, joka ei halua nimeään esiin, kuvasi kotimaiseen alkoholiteollisuuteen sijoittamista ”historiallisen perinnejuoman” vaalimisena. Samanaikaisesti yhtiö olisi todennut olevansa tietoinen siitä, että alkoholi on keskeisin suomalaisten työikäisten kuolinsyy.

Useimmat kyselyn vastaajista korostavat, että mahdollisimman korkean tuoton tavoittelu on vastuullista sijoittamista. Sijoittamisen eettisyyteen ei panosteta, koska se haittaisi tuoton keräämistä.

Järjestöt ovat laskeneet aseteollisuuteen kuuluvaksi muun muassa Vaisalan, joka valmistaa ”tykistön toiminnan kannalta oleellisia mittalaitteita”.

-Vaisalan nimeäminen aseteollisuutta edustavaksi yhtiöksi alkaa jo olla lähellä pikkusieluisuutta. Kokonaisuutena ottaen en pidä näitä yrityksiä erityisen moraalittomina tai epäeettisinä eivätkä ne missään tapauksessa ole sodankäynnin mahdollistajia, kommentoi myös alkoholiperinnettä vaalivan yhtiön edustaja.