Työmarkkinakeskusjärjestöjen alustavassa sovussa linjataan työttömyysturvajärjestelmän muutoksista. Tarkoitus on, että aktiivisesti työtä hakevalle työttömälle maksetaan parempaa päivärahaa kuin passiiviselle työttömälle.