Oppositiopuolue kokoomus ajaa nykyisin puolueena niin sanottua universaalia ansioturvaa, jota on aiemmin esittänyt puolueen kansanedustaja Elina Lepomäki.

Kokoomuksen kannasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vahvistaa sosiaalisessa mediassa, että kokoomus on yleisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan takana puolueena, joskin hän kiistää kokoomuksen varsinaisesti muuttaneen kantaansa.

”Kokoomus on sinänsä vuosia pitänyt tavoitteena universaalia kassan jäsenyydestä riippumatonta ansioturvaa”, Mykkänen kommentoi Twitterissä.

Hän on tyytyväinen aiheen noususta keskusteluun.

”Olenkin ihmetellyt miksi kassa-jäsenyyden puuttumisen takia helposti tonnin kuussa menettävät kymmenet tuhannet lomautetut eivät ole nousseet esiin, vaikka talouskriisistä pahiten kärsiviä palkansaajia? Maksujen kannalta heille kuuluisi ansiosidonnainen”, Mykkänen kirjoittaa.

Universaaliin ansioturvaan siirtyminen tarkoittaisi sitä, että ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluisi kaikille työntekijöille, ei vain työttömyyskassojen jäsenille kuten nykyisin. Lepomäki esitti jo vuonna 2015, osana kirjoittajaryhmä johon kuului myös nykyinen kokoomuskollega Juhana Vartiainen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan ”tasapuolistamista”.

Ryhmä piti ongelmana sitä, että nykyisin kaikki työssäkäyvät palkansaajat maksavat työttömyysvakuutusmaksua, mutta vain osa, noin yhdeksän kymmenestä palkansaajasta, saa kassajäsenyyden turvin maksulleen vastinetta ansiosidonnaisen muodossa työttömäksi jäätyään. Kuitenkin vain noin viisi prosenttia ansioturvamenoista katetaan työttömyyskassojen jäsenmaksuilla – loppuosuuden maksaa valtio verojen ja työttömyysvakuutusmaksujen avulla.

Ay-liike vastustaa muutosta, koska niiden jäsenhankinnan etu on ansiosidonnaisen kytkös työttömyyskassoihin ja siten välillisesti liittoihin – vaikka työttömyyskassaan voi liittyä ilman liiton jäsenyyttäkin. HS:n mukaan keskusjärjestöt SAK ja STTK pitivät yleistä ansioturvaa ”hyökkäyksenä järjestäytymistä vastaan”, kun sitä ehdotettiin hallitusriveistä viime vaalikaudella. Ay-liikkeessä pidetään selvänä, että ansioturvan avaaminen laskisi etuuden tasoa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kommentoi tuoreeltaan myös kokoomuksen ehdotusta.

”Olisi tietysti oikeudenmukaista tietää minkälaista universaalia työttömyysturvaa Kokoomus ajaa. Rivien välistä voi lukea, että heikennyksiä ja leikkauksia nykyturvaan on luvassa”, Eloranta epäilee Twitterissä.

Kriittisen näkökulmansa tuo esiin myös STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà.

”Yhä useampi tuntuu nyt vaativan ansiosidonnaisen ulottamista kaikille. Onko näiden vaatimusten esittäjät laskeneet, kuinka paljon se heikentäisi taloudellisia kannustimia työllistyä?” Lainà kysyy.

Juttu jatkuu tviittien ja kuvan alla.

Jarkko Eloranta.Kuva: OUTI JÄRVINEN

Epäilyyn on perusteita ainakin siksi, että vuoden 2015 kirjoittajaryhmän, johon Lepomäki kuului, ehdotukseen sisältyi ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskeston lyhentäminen 400–500 päivästä 250 päivään eli noin vuoteen. Ryhmän tavoitteena oli julkistalouden menojen säilyttäminen ennallaan reformissa.

Universaalin ansioturvan yhteydessä on esitetty myös malleja, jotka nostaisivat valtiontalouden kustannuksia. Lepomäki kommentoi kustannusten mahdollista nousua HS:lle.

”Meillä on tietenkin myös ajatuksia siitä, miten ansiosidonnaista pitää kokonaisuudessaan uudistaa ja muuttaa kannustavampaan suuntaan.”

Kannustavuus-termi viittaa työllisyystoimissa usein sosiaaliturvaetujen tason tai keston leikkauksiin.

Yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan siirtymisestä on tarkoitus tehdä selvitys myös Marinin hallituksen ohjelman mukaan.

LUE SEURAAVAKSI: