Oppositiopuolue kokoomus on valmistellut koronaepidemian talousvaikutuksia helpottavan kriisipaketin, jossa se ehdottaa hallitukselle laajoja toimenpiteitä sekä yritysten suoraksi taloudelliseksi tukemiseksi että esimerkiksi ravintola-alan yritysten toiminnan helpottamiseksi kriisiaikana.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen Elina Lepomäki kertoo Uudelle Suomelle kokoomuksen päivitetyn kriisipaketin ehdotuksista. Oppositiopuolue katsoo, että Marinin hallituksen toimet koronan talousvaikutusten suhteen ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät riittäviä.

Kokoomuksen mukaan ongelma on se, että hallituksen toimet eivät huomioi pienyrittäjien ja palveluelinkeinojen akuuttia ahdinkoa. Lepomäki huomauttaa, että hallituksen julkistama 15 miljardin euron hätäpaketti ”ei tosiasiassa tavallaan ole kriisipaketti ainakaan mainitussa laajuudessa”, sillä pääosan paketista muodostavat valtiontakaukset, etenkin Finnveran rahoitusvaltuuksien korottaminen 10 miljardilla eurolla.

”Se on normaalia takaustoimintaa, jota on laajennettu”, Lepomäki sanoo.

”On selvää, että tosi monessa yrityksessä, erityisesti palvelualalla, nämä Finnveran takaukset eivät missään nimessä tule kysymykseen. Lainahan määritelmällisesti pitää maksaa takaisin. Jos yrityksellä on täydellinen epävarmuus tulevasta ja tällä hetkellä ei lainkaan kassavirtaa, niin ethän sä lähde pankkilainaa ottamaan.”

Tämän vuoksi kokoomus ehdottaa paketissaan useita suoran taloudellisen tuen muotoja yritysten ahdingon helpottamiseksi.

Ravintola-alan yrityksille suoraa ”koronatukea”

Yksi kokoomuksen merkittävimmistä ehdotuksista kohdistuu suoraan ravintola-alaan, jonka toimintaa Marinin hallitus on rajoittamassa lakiesityksellään. Kun ravintolat joutuvat sulkemaan ovensa asiakkailta valtiovallan käskyllä – noutoruoan myynti poikkeuksena – on valtion kokoomuksen mielestä korvattava yrityksille kaikki suorat tappiot, jotka johtuvat hallituksen sulkemismääräyksestä.

Lepomäen mukaan kysymys on periaatteellinen: sulkumääräys on poikkeuksellisen järeä toimenpide, joka rajoittaa perustuslain suojaa nauttivia oikeuksia kuten omaisuudensuojaa ja elinkeinovapautta.

””Nyt ei ole kyse mistään normaalista liiketoiminnan riskistä tai yrittäjäriskistä, vaan valtion määräämästä liiketoimintakiellosta poikkeusoloissa”, Lepomäki sanoo.

”Olisi hirveän tärkeää, että hallitus sitoutuu näiden tästä koituvien tappioiden korvaamisen yrittäjille täysimääräisesti.”

Kokoomus esittää, että tämä pahiten koeteltujen alojen yritysten suora kompensaatio eli ”koronatuki” perustuisi esimerkiksi edellisen 6-12 kuukauden myyntikatteeseen. Kokoomuksen mukaan tuen tulisi koskea 16. maaliskuuta alkaen ”mara-alaa ja niitä toimialoja, jotka nyt määrätään suljettaviksi määräajaksi”. Tuki voitaisiin maksaa esimerkiksi Business Finlandin tai Ely-keskusten kautta korottamalla niiden suorien tukien valtuuksia.

16. maaliskuuta on kokoomuksen valitsema päivä valtion korvausvelvollisuuden alkamiselle, koska tällöin Suomessa siirryttiin poikkeustilaan, joka jo romahdutti ravintola- ja monien muiden palvelualojen kysynnän. Hallituksen varsinainen sulkupäätös on vasta eduskunnan käsittelyssä, mutta tulossa voimaan pikavauhtia.

Lepomäen mukaan kokoomus ei toistaiseksi pysty arvioimaan, millainen potti ravintola-alan koronatuesta kertyisi valtion maksettavaksi.

”Me ei olla sitä laskettu, koska meillä ei ole tiedossa näiden kaikkien mara-alan yritysten myyntikatetta. Se on se, minkä pohjalta korvaus laskettaisiin. On selvää, että koko liikevaihtoa ei korvattaisi, sellaisiin summiin valtiolle ei ole varaa, vaan kyse on [hallituksen] kiellosta syntyvien yrityksen tappioiden kattamisesta. Osa yrityksistä pystyy jatkamaan toimintaansa ainakin osin noutomyynnin ja kotiinkuljetusten puolella.”

Lepomäen mukaan koronatukea maksettaisiin suhteessa tosiasialliseen tappioon. Tässä huomioitaisiin mun muassa se, jos yritys pääsisi vakuutusyhtiön korvausten piiriin.

Myöskään koko kriisipaketin kokoa ei Lepomäen mukaan voi ilmoittaa könttäsummana, koska se sisältää ”erimitallisia” tukimuotoja: suoraa yritystukea, mutta myös esimerkiksi valtion lainatakauksien lisäkorotuksia. Lisäksi esimerkiksi norminpurku ja yritystoiminnan sujuvoittaminen kriisiaikana pienentävät valtion ”piikkiä”, kokoomus laskee.

Laaja verotukien kokonaisuus: Alveja takaisin, maksut seis

Kokoomuksen pakettiin sisältyy myös laaja verotoimien kokonaisuus, joka Lepomäen mukaan ”pätee koko yrityskenttään, mutta koskettaa hyvin paljon matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä”. Kokoomus helpottaisi tilapäisesti yritysten veronmaksutaakkaa merkittävästi ja ehdottaa jopa tiettyjen maksettujen verojen palautuksia yrityksille.

”Tämä olisi tällaista hyvin suoraviivaista, korotonta lainaa yrityksille”, Lepomäki kuvaa ehdotusta arvonlisäveron palautuksista.

Kokoomuksen merkittävimmät veroehdotukset ovat seuraavat:

– Työnantajamaksut poistetaan kolmen kuukauden määräajaksi ja ”otetaan valtion piikkiin”, jotta työnantajat kykenisivät pitämään ihmisiä töissä (Marinin hallitus alentaa maksuja 2,6 prosenttiyksiköllä tilapäisesti vuoden loppuun saakka ja lykkää TyEL-maksua kolmeksi kuukaudeksi).

– Jo määrättyjen yhteisöveron ennakoiden, työntekijän tuloveron ennakonpidätysten sekä kiinteistöveron tilitysten eräpäivää on voitava siirtää omalla ilmoituksella kuusi kuukautta eteenpäin.

– Arvonlisäverot hyvitetään takautuvasti yritysten käyttöön tämän vuoden ajalta. Alvit palautetaan valtiolle, kun kriisi on ohi.

– Sekä Suomen pankin vahvistama viivästyskorko että verojen viivästyskorko olisi laskettava tilapäisesti nollaan prosenttiin.

Lepomäen mukaan esimerkiksi palkan sivukulujen poistaminen työnantajilta maksaisi noin 1,5 miljardia euroa kuukaudessa, mutta nettovaikutus olisi todennäköisesti maltillisempi, koska palkkakulujen alentuminen kannustaisi työllistämään ja pitämään työntekijät palkkalistoilla. Tämä vähentäisi sosiaaliturvan tarvetta. Myös arvonlisäverojen palauttamisessa yritysten käyttöön ”puhutaan potentiaalisesti isoista summista”, Lepomäki sanoo, mutta ne maksettaisiin takaisin – ainakin osittain.

Kokoomus nimittäin katsoo, että valtio voisi myös arvioida mahdollisuuksia antaa anteeksi näitä alv-velkoja toimialoille, jotka ovat kärsineet eniten.

Normien purku

Lisäksi kokoomus purkaisi rytinällä ravintola- ja palvelualan byrokratiaa. Tavoitteena olisi helpottaa ja vauhdittaa sitä liiketoimintaa, jota yritykset kenties pystyvät poikkeustilassakin jatkamaan.

Kokoomus ehdottaa muun muassa seuraavien normien tilapäistä keventämistä tai poistoa:

– Lounasseteleiden veroetu ulotetaan täysimääräisesti myös kotiin toimitettaviin ruoka-annoksiin (Verohallinto muutti tulkinnan 24.3. tämän mukaiseksi.) Lounasedun yläraja nostetaan väliaikaisesti 18 euroon, jotta se kattaa käytännössä myös kotiinkuljetuksen kustannuksen.

– Alkoholilakia muutetaan vuoden määräajaksi siten, että ulosmyyntioikeus on automaattisesti kaikilla, joilla on joko valmistus- tai anniskelulupa (ravintoloiden lisäksi esim. pienpanimot, joihin ravintolamyynnin lopahdus iskee). Ulosmyynnin aloittaminen siirretään ilmoituksenvaraiseksi ja ulosmyytävien tuotteiden vahvuusraja nostetaan 16 prosenttiin, jolloin se kattaa myös suurimman osan viineistä sekä käytännössä kaikki oluet.

– Ulosmyyntioikeus ulotetaan koskemaan myös verkkokauppaa ja mahdollistetaan kotiintoimitukset. Esimerkiksi ravintolasta voisi näin tilata kotiin aterian juomineen.

– Lähimaksamisen yläraja nostetaan 150 euroon.

– Kotitalousvähennyksen määrä kaksinkertaistetaan ja laajennetaan koskemaan myös kotiin tuotavia palveluita kuten ruokatoimituksia.

– Yli 70-vuotiaille toteutetaan palvelusetelinä: mahdollisuus ostaa lähipalveluita, kuten kampaamo-, siivous- ja kuntoutuspalveluita.

– Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön pätevyysvaatimuksia lievennetään väliaikaisesti avustavissa toiminnoissa pienentämättä potilasturvallisuutta.

– Koronakriisistä johtuvat henkilökohtaiset maksuhäiriömerkinnät poistetaan. Estetään ihmisten syrjäytyminen 1990-luvun laman tapaan, jos ovat sattuneet olemaan pk-yritysten toimitusjohtajia tai hallituksen jäseniä kriisin aikana.

Kokoomuksen ehdotukset tulisivat hallituksen 16.3. ja 19.3. julkaisemien esitysten päälle.