Suomi hyväksyy sen, että EU:n energiapaketin rahoitusta voidaan kanavoida paljon puhuttaneen elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. Eduskunnan kannan asiaan on linjannut suuri valiokunta.