Energiamurrokseen liittyvää valmistautuneisuutta mittaava Energy Transition Readiness Index (Etri) 2022 -indeksi kertoo, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat energiamurrokseen parhaiten valmistautuneiden maiden joukossa, kun taas esimerkiksi Isolla-Britannialla ja Saksalla on parantamisen varaa.