Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi maanantaina Suomen vetovoiman parantamiseen tähtäävän Paras Suomi -pamfletin, jonka järjestö tilasi poliitikko-toimitusjohtaja Mikael Jungnerilta.

EK:n mukaan uudistuksille on tarve, koska vaikka Suomi loistaa kärkisijoilla monessa kansainvälisessä rankingissa, jotain täytyy puuttua: emme yllä lähellekään verrokkimaiden tasoa ulkomaisten investointien, pääomien ja osaajien houkuttelemisessa. Jungner itse tiivistää kirjoituksensa käyvän läpi ”asioita, joita Suomessa kannattaa seuraavalla hallituskaudella tehdä, jotta maan vetovoima vahvistuu”.

”Erityisesti listaan asioita, joista harvemmin puhutaan. Esityksestä on jätetty pois tärkeitä asioita, kuten ilmainen koulutus tai laadukas terveydenhoito, jotka ovat jo toteutuksessa tai yleisesti hyvin hoidettu”, Jungner toteaa esipuheessaan.

Jungnerin ehdotuksiin lukeutuvat muun muassa kansallinen wau-strategia, englannin asettaminen virkakieleksi, kulttuurin tuominen oppiaineeksi kouluihin sekä EK:nkin pitkäaikainen tavoite ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumisesta. EK korostaa, että vaikka ”suurin osa Jungnerin ehdotuksista on helppo allekirjoittaa”, ei työnantajajärjestö ole kaikista ideoista aivan samaa mieltä.

”Mukana on reippaampia esityksiä, jotka menevät pidemmälle kuin EK:n esitykset. Tällainen esimerkki on mahdollisuus alittaa erikseen sovittavilla aloilla työsuhteen palkkauksessa työehtosopimusten minimitaso”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo tiedotteessa.

Jungnerin 31-kohtaisen listan ehdotusten aihealueet vaihtelevat kokonaisveroasteesta työpaikkakiusaamiseen ja ilmastonmuutoksen vastaisiin talkoisiin. Alla listattu kymmenen Jungnerin ehdotusta:

”Ehdotus 20: Luovutaan työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta. Luodaan Kanadan tyyppinen arviointijärjestelmä, joka auttaa houkuttelemaan suunnitelmallisesti Suomeen tarpeenmukaista osaamista.”

”Ehdotus 21: Nostetaan englanti palvelukieleksi niissä kunnissa, jotka tästä erikseen päättävät. Palvelukieli tarkoittaa oikeutta saada palvelua englanniksi, oikeutta käyttää työssään englantia sekä riittävää englanninkielisten palveluiden mitoitusta, ottaen huomioon maahanmuuttajien määrä kunnassa.”

”Ehdotus 17: Määritellään mahdollisuus alittaa erikseen sovittavilla aloilla työsuhteen palkkauksessa työehtosopimuksen minimitaso. Edellytyksenä on, että alitus perustuu osaamista lisäävään suunnitelmaan työssä oppimisesta. Yhteiskunta turvaa osaamistaan kehittävän toimeentulon työssä oppimisen aikana.”

”Ehdotus 10: Pidetään koko Suomi auki iltaisin, öisin, sunnuntaisin, sekä myös heinä- ja elokuussa. Tuotetaan kattavammin ympärivuorokautista julkista liikennettä sekä poistetaan liikkeiden aukioloaikaa koskevat loputkin rajoitukset.”

”Ehdotus 24: Julkista säädösvaltaa siirretään demokraattisesti johdetuille alueellisille toimijoille, erityisesti koskien yritystoiminnan edellytyksiä.”

”Ehdotus 13: Tuodaan kulttuurin eri muodot oppiaineiksi peruskouluun. Tuodaan ”show and tell” -konsepti kouluihin esiintymistaitojen vahvistamiseksi. Avataan julkiset tilat esittävälle taiteelle. Vahvistetaan ilmaisuvapauden käsitettä kulttuurillisena perusoikeutena. Tarjotaan Museokortti lisäosana opintotukea ja työttömyysturvaa. Sitoudutaan käyttämään prosentti valtion budjetista kulttuuriin.”

”Ehdotus 14: Toteutetaan lasten- ja nuorten harrastustakuu. Luodaan työttömille kannustava harrastussetelimalli.”

”Ehdotus 4: Yhtiöitetään julkisen vallan omistuksessa olevat infrastruktuurin verkot. Avataan mahdollisuus liikenteen käyttömaksuihin uusien investointien rahoituksessa. Järjestelmän maksaja voi olla joko julkinen hallinto, tienkäyttäjä tai molemmat. Maksun peruste on liikenneverkon todellinen käyttö.”

”Ehdotus 26: Kartoitetaan elämyksellisesti sykähdyttävät alueet ja ilmiöt Suomessa. Palkitaan veikkausvoittovaroista vuosittain miljoonalla eurolla edellisen kalenterivuoden aikana valmistunut vetovoimaisin rakennetun ympäristön kokonaisuus.”

”Ehdotus 5: Vahvistetaan journalismin kyvykkyyttä valvoa vallankäyttöä Suomessa. Säädetään julkishallinnolle korvausvelvollisuus perusteettomasta asioiden salaamisesta. Avataan sekä hallinnon valmistelua että eduskuntakäsittelyä medialle.”