Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen koronan leviämisen estämiseksi käyttöön ottama väliaikainen epidemiatuki korvaa ansionmenetystä niille, jotka joutuvat koronaepidemian vuoksi ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsensa hoitamisen takia.

Tukea voi saada muun muassa, jos lapsi olisi tavallisesti päiväkodissa, esiopetuksessa tai peruskoulun 1. - 3. luokalla.

Väliaikaista epidemiatukea voidaan myöntää lapsen kotona hoitamista varten ensi keskiviikkoon saakka. Keskiviikon jälkeen tukea ei voi enää saada, koska koululaiset palaavat lähiopetukseen torstaina ja päiväkotilapsia koskeva suositus kotihoidosta poistuu.

Epidemiatuki maksetaan takautuvasti, ja sitä voi saada 16. maaliskuuta alkaen.

Tuen määrä on Kelan mukaan 28,94 euroa arkipäivältä, eli 723,50 euroa kuukaudessa. Tukea maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Jos joku hoitaa lasta kotona palkatta 16. maaliskuuta - 13. toukokuuta ja on oikeutettu väliaikaiseen epidemiatukeen, hänelle kertyisi arkipäivistä väliaikaista epidemiatukea noin 1400 euron edestä.

Tuessa on kolmen kalenterikuukauden takautuva hakuaika. Jos hakee tukea 16. maaliskuuta alkaen, hakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 30. kesäkuuta.

Väliaikaista epidemiatukea voidaan maksaa myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja jotka joutuvat siksi jäämään palkattomalle vapaalle työstään.

Ulkomailta saapuville tukea voidaan myöntää enintään 14 vuorokauden ajaksi ulkomailta saapumisen jälkeen. Tukea voi saada poikkeusolojen ajalta.

Väliaikaisen epidemiatuen saajalla pitää olla Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde ja todistus koronaepidemiasta johtuvasta palkattomasta poissaolosta.

7. toukokuuta mennessä väliaikaista epidemiatukea oli hakenut 1178 henkilöä ja ratkaisuja oli tehty 562. Hakemuksista oli hylätty noin 29 prosenttia.

LUE MYÖS: