Suomalaisten opintolainojen määrä kasvaa juuri nyt ennätysvauhtia. Suomen Pankin mukaan euroissa mitattuna opintolainakanta on tällä hetkellä historiallisen korkealla tasolla 2,7 miljardissa.

–Opintolainakanta on aikaisemminkin ylittänyt kahden miljardin euron rajan: näin tapahtui 1990-luvun laman aikaan, jolloin opintolainakannan arvo oli korkeimmillaan 2,1 miljardia euroa – nykyrahaksi muutettuna summa on jopa hieman enemmän kuin opintolainakanta tällä hetkellä, Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltonen kommentoi blogissaan.

Nykyisellä kasvuvauhdilla opintolainakanta ylittäisi Aaltosen mukaan kolme miljardia euroa ensi vuonna ja neljä miljardia euroa vuoden 2020 alkupuolella.

Hän pitää suurimpana syynä kasvuun opintolainan valtiontakausten korotuksia. Elokuun alussa tuli voimaan opintotukiuudistus, jonka myötä opintolainan valtiontakauksen määriä korotettiin kaikilla opiskelijoilla. Suomessa opiskelevat korkeakouluopiskelijat voivat nyt nostaa valtion takaamaa opintolainaa 650 euroa kuukaudessa aiemman 400 euron sijaan. Uudistusten myötä opintolainaa voi nostaa opintojen aikana jopa yli 30 000 euroa.

–Edellisen kerran, kun valtiontakausta korotettiin, vauhti kiihtyi selvästi vielä korotuksen jälkeisinä kuukausina. Nyt korotus oli aiempaa paljon suurempi, joten kasvu saattaa vielä kiihtyä jatkossa, Aaltonen huomauttaa.

Opintolainoja nostettiin Suomen Pankin mukaan heti elokuussa 143 miljoonan euron edestä, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Perinteisesti opintolainojen nostoissa on Aaltosen mukaan nähty tällainen piikki myös tammikuussa, kun kevätlukukauden opintolainat ovat tulleet nostettaviksi. Vuonna 2017 elokuuhun mennessä opintolainoja on nostettu hieman yli 400 miljoonan euron edestä, mikä on enemmän kuin vuoden 2016 aikana yhteensä.

Aaltonen muistuttaa, että korkojen osalta tilanne on nyt erilainen kuin 1990-luvun laman jälkeisenä aikana, sillä opintolainojen korkotaso oli tuolloin moninkertainen nykyiseen verrattuna. Tällä hetkellä opintolainoja myönnetään ennätysmatalalla korolla.

–Opintolainat ovat valtiontakauksen myötä vähäriskisiä pankeille, mikä näkyy myös opintolainojen alhaisina marginaaleina, hän kommentoi.

Elokuussa nostettujen opintolainojen keskikorko oli Suomen Pankin mukaan 0,57 prosenttia. Nostetuista lainoista 79 prosenttia sidottiin euriborkorkoihin ja 21 prosenttia primekorkoihin. Opintolainoissa käytetään viitekorkona huomattavasti enemmän primekorkoja kuin muissa kotitalouslainoissa.