Suomen talous kasvaa 2,5 prosenttia vuonna 2018 ja 1,5 vuonna 2019, ennustaa valtiovarainministeriö.

Ministeriö laskee molempia ennusteitaan hieman, sillä vielä syyskuun arviossaan ministeriö ennakoi kasvuvauhdin yltävän ensi vuonna 1,7 prosenttiin ja olevan tänä vuonna kolme prosenttia.

”Suomen talous kasvaa 2,5 prosenttia vuonna 2018. Kasvu hidastuu edellisvuodesta mutta on edelleen nopeaa. Maailmankauppa hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointiodotuksissa”, ministeriö toteaa.

Seuraavina vuosina eli 2020 ja 2021 talous kasvaisi 1,3 prosenttia ja 1,1 prosenttia. Keskipitkällä aikavälillä kasvu jää alle prosenttiin, mikä on potentiaalisen tuotannon kasvua hitaampaa.

”Talouden huippusuhdanne on taittunut ja kasvu on palautumassa lähemmäs normaalia vauhtia. Kestääkseen kasvavat menopaineet julkisen talouden rahoitus kaipaisi lisää työllisyyttä ja kasvua. Talouden voimavarat pitää saada tehokkaampaan käyttöön”, toteaa osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander tiedotteessa.

Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkisen talouden tasapainoa. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) laskee lähivuosina. Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, VM kertoo, kun talouskasvu hidastuu ja sopeutustoimet päättyvät.

Talouskasvun hidastumisesta huolimatta reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää ministeriön mukaan työvoiman kysyntää. Työllisyysaste nousee 73,3 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 6,6 prosenttiin vuonna 2021, VM ennustaa.