Työsulut ovat ­Suomessa ­harvinaisia, mutta Metsä­teollisuus ry on tarttumassa painostustoimeen toista kertaa tällä vuosituhannella.

Metsäteollisuuden julistama 12. joulukuuta alkava ja 18. joulukuuta päättyvä työsulku on vastaus Teollisuusliiton ilmoittamaan kolmipäiväiseen lakkoon.

Teollisuusliiton lakkoon osallistuu työntekijöitä kymmeneltä eri sopimusalalta, mutta lakon piirissä olevien yritysten edustajista vain Metsäteollisuus on ilmoittanut työsulusta.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtajan Jyrki Hollménin mukaan työsulun asettamiseen päädyttiin siksi, että Teollisuusliitto katkaisi sopimusneuvottelut yli viikko ennen sopimuskauden päättymistä.

Lue myös:

”Reagoimme tilanteeseen siksi, että haluamme saada neuvottelut takaisin käyntiin mahdollisimman nopeasti”, Hollmén sanoo.

Keskeinen kiistakysymys on työaika ja siihen liittyvät kiky-tunnit.

Työsulku koskee mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöitä. Hollménin mukaan yhtenä lakko- tai työsulkupäivänä menetykset ovat noin kymmenen miljoonan euron luokkaa. Mekaanisen metsäteollisuuden näkymät ovat kuitenkin nyt huonot, mikä on voinut helpottaa työnantajapuolen päätöstä käyttää järeitä painostustoimia.

Lue lisää:

Keski-Euroopassa villiintyneet kaarnakuoriaiskannat ovat tänä vuonna kasvattaneet kuusiraakapuun tarjontaa tarpeita suuremmaksi. Pellervon taloustutkimuksen tuorein ennuste arvioi, että tämän vuoksi sahatavaran vientihinnat laskevat tuntuvasti ja sahatavaran tuotanto vähenee. Kuusisahatavaran vientihinnan ennustetaan laskevan seitsemän ja mäntysahatavaran kahdeksan prosenttia.

”Suomessa varastot täyttyvät nyt, sillä eurooppalaiset metsätuhopuut menevät nyt markkinoille”, sanoo Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Sahatavaran tuotanto tulee Pellervon taloustutkimuksen ennusteen mukaan laskemaan tänä vuonna kaksi prosenttiyksikköä, sillä tuotantoa rajoitetaan ja varastoja tyhjennetään. Myös vanerin vientimäärä laskee tänä vuonna.

Tämän vuoksi lomautukset ovat olleet sahoilla tänä vuonna yleisiä. Esimerkiksi Stora Enso ilmoitti lokakuun alussa pysäyttävänsä Uimaharjun sahan loppuvuoden ajaksi. UPM-Kymmene puolestaan aloitti koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut Seikun sahalla marraskuussa.

”Mekaaninen metsäteollisuus tuottaa hyödykkeitä, joiden markkinat ovat globaalit – samoin kilpailu”, Jaatinen sanoo.

Suomalaisen metsäteollisuuden aseman muutos globalisoituvassa maailmassa johti vuonna 2005 Metsäteollisuuden paperiteollisuuden sopimusalalle johtamaan työsulkuun, joka kesti 44 päivää.

Työmarkkinajohtaja Hollmén kuitenkin uskoo, että sopuun päästään nyt ennen lakon alkamispäivää.

Lue myös: