Rakennusala ottaa uudessa työehtosopimusratkaisussaan käyttöön matalapalkkaisen, määräaikaisen kokeilutyön.

Puolen vuoden ajan kestävä kokeilusopimus on mahdollinen vain ensimmäistä kertaa rakennusalan töihin tuleville. Kokeiluun liittyvät normaalit velvoitteet kuten eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut, mutta palkka kokeilun ajalta voi alimmillaan olla kuusi euroa tunnilta.

Tarkoitus on Rakennusliiton mukaan, että työhalukas ihminen ”saa mahdollisuuden kokeilla, olisiko rakennusala hänelle mahdollinen”.

– Palkka on mitoitettu pieneksi, jotta yritykset ottaisivat kokeilijoita palkkalistoilleen, kirjoittaa Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas uudistusta selventävässä kirjoituksessaan.

– Ainoa rajaus kokeilijoille on, että aiemmin rakennustöitä tehneet eivät voi kokeiluun osallistua. Nämä pitää palkata työmaille normaalisti työehtosopimusten mukaisesti. Sama koskee ammattikoulutuksen suorittaneita. Näitäkään ei luonnollisesti voi mihinkään kokeiluun enää ottaa, vaan ammattikoulun käyneille on työehtosopimuksissa omat palkkamääräyksensä.

Rakennusliiton mukaan kokeiluratkaisuun päädyttiin siksi, että nykyisellä valtion palkkatuen mallilla ei nuoria saada työkokeiluihin rakennusalalle.

– Byrokratia palkkatuen hakemiselle on raskas ja palkkatuen saamiseen liittyvät ehdot ovat niin kankeat, että hommasta ei ole tullut mitään. Myös valtion rahat palkkatukeen tahtovat olla kroonisesti loppu, Suokas kirjoittaa.

Suokkaan mukaan kokeilu kestää aina tasan puoli vuotta ja sinä aikana sopimus voidaan puolin ja toisin purkaa niin kuin koeaikainen työsopimus.

–Tällä haluttiin vähentää yritysten mahdollisesti tuntemaa kokeilijan palkkaamisen riskiä. Myös kokeilijalle annetaan mahdollisuus lopettaa sopimus ilman suurempia seremonioita, jos homma ei olekaan sitä, mitä haluaa tehdä.

Puolen vuoden jakson jälkeen ei samalle henkilölle voi enää tehdä uutta kokeilusopimusta. Kokeilutyöntekijä voidaan ottaa vain yritykseen, jossa on kokeilua valvova luottamusmies, joka hyväksyy ratkaisun.

Asiasta kertoi aiemmin torstaina Kauppalehti. Työehtosopimusratkaisu hyväksyttiin jo 25. elokuuta sekä Rakennusliiton että Rakennusteollisuus RT:n hallituksissa.