Tuloskausi on ollut Wall Streetilla pelättyä parempi. Korkea inflaatio kaventaa nyt tuottoja ja pelot lähestyvästä taantumasta hillitsevät kysyntää, mutta alkuvuoden tuloslukuihin tilanne ei näytä heijastuneen vielä suuremmin.