Ruotsin pinta-alasta 68 prosenttia on metsää ja niin sanottua tuottavaa, suojelematonta metsää on noin 53 prosenttia maan pinta-alasta. Tuottavalla metsällä tarkoitetaan Ruotsissa metsää, missä puun vuosikasvu metsähehtaarilla on keskimäärin kuutiometri.