Lääkärin vaitiolovelvollisuus on laaja ja tiukka. Sitä korostavat niin lääkärin etiikka kuin laaja kirjo lainsäädäntöä. Muutamia erikseen kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki potilastiedot ovat ankarasti suojeltuja ja salassa pidettäviä.