Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin entinen toimitusjohtaja, sdp:n kansanedustaja Aki Lindén ihmettelee, miksi valmiuslain 86 ja 88 pykäliä pidetään voimassa.

”Miksi pidämme voimassa valmiuslain 86 pykälää, kun siitä ei ole annettu sovellusasetusta eikä sen antamia valtuuksia ole käytetty? En ota kantaa, olisiko pitänyt käyttää, mutta ei siis ole”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Valmiuslain 86 pykälän mukaan sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirasto voi päätöksellään velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa, siirtämään toimintansa kokonaan tai osaksi oman toimialueensa tai sijaintipaikkansa ulkopuolelle tai järjestämään toimintaa myös toimialueensa ulkopuolella, sijoittamaan hoidon tai huollon tarpeessa olevia henkilöitä toimintayksikköönsä siitä riippumatta, mitä asiasta on säädetty, määrätty tai sovittu ja luovuttamaan toimintayksikön tai osan siitä valtion viranomaisten käyttöön.

Lindén nostaa esiin myös valmiuslain 88 pykälän, jonka perusteetta kunta voi saada oikeuden luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta.

”Kiireetön hoito ei tule terveydenhuoltolain mukaiseksi koko tänä vuonna, mutta asia pitää hoitaa muulla lailla kuin valmiuslain 88 pykälällä”, Lindén sanoo.

Anna-Maja Henriksson.Kuva: Petteri Paalasmaa

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) otti valmiuslakiin kantaa Helsingin Sanomien haastattelussa aikaisemmin lauantaina. Hän katsoo, että koronapandemian mahdollisista seuraavista aalloista olisi syytä selvitä ilman valmiuslakia.

”Valmiuslaista ei saa tulla uusi normaali. Edelleenkin on oltava niin, että valmiuslaki otetaan käyttöön ainoastaan silloin, kun muut välineet eivät kriisin istu.”

Henriksson linjaa, että seuraaviin aaltoihin on varauduttava jo normaalissa lainsäädännössä, ja siksi tartuntatautilaki on käytävä läpi. Samoin muu lainsäädäntö.

”Hyvä esimerkki on se, miten koulunkäyntiä voidaan järjestää tarpeen mukaan etäjaksoja ja lähiopetusta vuorotellen. Tällaisten mahdollisuuksien vieminen normaaliin lainsäädäntöön on tarpeen”, hän sanoo.

Yle uutisoi lauantaina, että kaikkiaan 29 kunnassa poliittiset päättäjät ovat antaneet kunnanjohtajalle, kaupunginjohtajalle tai pormestarille poikkeuksellista valtaa koronaepidemian vuoksi. 20:ssä kunnassa vallansiirtoa on pohjustettu valmiuslailla ja sen pykälällä 108. Ongelma on se, että hallitus ei missään vaiheessa ole aktivoinut pykälää 108.

Itä-Suomen yliopiston kuntaoikeuden tutkijatohtori Matti Muukkonen arvioi Ylelle, että vallansiirtopäätökset ovat laittomia.

Hän jatkaa asian pohtimista myös Twitterissä ja huomauttaa, että toimivallallan siirtoa koskevat säännökset edellyttävät, että kuntalaiset tietävät kenelle mikäkin toimivalta on osoitettu ja esimerkiksi kirjaamosta pitäisi pystyä se tarkasti kertomaan.

Aki Lindén kommentoi jupakkaa muistuttamalla, että valmiuslainan pykälät päätetään ensin ottaa käyttöön ja sitten niiden soveltamisesta päätetään erikseen.

”Melkoista valmiuslain ”tulkintaa” ja sähellystä kunnissa. On unohtunut, että valmiuslain pykälät A) päätetään ensin ottaa käyttöön, B) sitten päätetään erikseen miten niitä sovelletaan, JOS sovelletaan.”