Venäjän toteuttama yksipuolinen diplomaattisuhteiden heikentäminen Suomen suuntaan on synnyttänyt Suomessa keskustelun siitä, pitäisikö täälläkin tehdä diplomatiassa toimia, joilla Venäjälle osoitettaisiin tyytymättömyyttä sen tekemisiin.