Valtioneuvosto on nimittänyt Suojelupoliisin entisen päällikön, varatuomari Ilkka Salmen sisäministeriön kansliapäälliköksi.

Salmi on toiminut Euroopan komissiossa turvallisuusjohtajana, Euroopan unionin tiedustelu- ja tilannekeskuksen johtajana sekä Suojelupoliisin päällikkönä. Tiedotteen mukaan hänellä on "vahva kansallinen ja kansainvälinen kokemus turvallisuusasioista ja turvallisuuspolitiikasta".

Ilkka Salmi aloittaa tehtävässä 1.7.2018, mihin asti vt. kansliapäällikkönä toimii pelastusylijohtaja Esko Koskinen.

Sisäministeriön kansliapäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 26 henkilöä. Kansliapäällikön virka avautui, kun Päivi Nerg siirtyi vuoden alussa valtiovarainministeriöön hallintopolitiikan alivaltiosihteeriksi. Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa ministeriön toimintaa sisäministerin apuna. Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka päätehtävä on poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelu.