Entinen SAK:n puheenjohtaja, ex-työministeri, SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen vaatii hallitusta perääntymään suunnitelmistaan yksipuolisesti heikentää entisestään työntekijöiden irtisanomissuojaa.

Ihalainen pitää kehysriihessä tehtyjä päätöksiä alle 20 työntekijän yritysten yksilöperusteisten irtisanomisten helpottamisesta sekä nuorten palkkaamista nykyistä helpommin määräaikaisiin työsuhteisiin eriarvoistavina.

–En olisi kuuna päivänä uskonut, että hallitus kaiken sen jälkeen, miten se on heikentänyt työttömyysturvaa, takaisinottovelvollisuutta ja pidentänyt koeaikoja, ryhtyy vielä lisäämään epävarmuutta työntekijöiden keskuudessa päätöksillään. Kehysriihessä tehdyt päätökset osoittavat hallituksen ajattelevan, että työttömyyden syyt ja vastuu työllistymisestä ovat vain yksilöllä. Yhteiskunnalla tai työnantajalla ei tässä ajattelussa ole minkäänlaista vastuuta työllisyydestä. Irtisanomissuoja ei Suomessa ole nykyiselläänkään vahva suhteessa muihin Euroopan maihin, Ihalainen totesi puheessaan SDP:n Pohjanmaan piirin piirikokouksessa lauantaina.

Ihalainen pitää virheellisenä hallituksen ajattelutapaa siitä, että irtisanomissuojaa heikentämällä työllisyys kohenisi. Hän muistuttaa, että esimerkiksi alle 20 työntekijän yrityksissä työskentelee tällä hetkellä yli 500 000 suomalaista, joiden asema työmarkkinoilla muuttuu hallituksen päätösten jälkeen radikaalisti.

–Kyse on viime kädessä yhdenvertaisuudesta työmarkkinoilla. Ei voida lähteä siitä, että yrityksen koko tai työntekijän ikä olisivat peruste irtisanomiselle. On mahdollista, että yritykset saattavat alkaa pilkkomaan omia toimintojaan päästäkseen alle kahdenkymmenen työntekijän kokonaisuuksiin. Eittämättä tämä lisäisi määräaikaisten työsuhteiden määrää ja vauhdittaisi silppu- ja pätkätöiden markkinoita.

Ihalainen hämmästelee, ettei hallitus ole valmistellut kehysriihen päätöksiään kolmikantaisesti neuvottelupöydässä, vaan ”omaa ohituskaistaansa käyttäen”. Hän varoittaa, että edistäessään hankkeitaan tällä tyylillä hallitus tulee törmäämään moniin ongelmiin ja aikaansaamaan vain sekasotkua.

–Vetoan hallitukseen, että se ei missään tapauksessa ryhtyisi tuomaan eduskuntaan tällaisia epäoikeudenmukaisia esityksiä, jotka lisäävät eriarvoisuutta eivätkä ratkaise työllisyyden ongelmia. Ei runnota työmarkkinoihin merkittävästä vaikuttavia hankkeita ilman laajaa, kolmikantaista keskustelua. Leikkaamisen sijaan työttömyysturvaa pitäisi kehittää. Hyvä koulutus ja kattava työttömyysturva parantavat työntekijöiden kykyä siirtyä ammatista toiseen.

Työministeri Jari Lindström (sin.) toppuutteli jo perjantaina hallituksen ehdotuksesta syntynyttä kuohuntaa toteamalla Kauppalehden mukaan, että kyse on ”tahtotilan ilmauksesta”. Samassa yhteydessä hän sanoi hallituksen seuraavan työllisyyslukuja tarkasti, ”jos lainsäädäntö saadaan läpi”.

Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Virén puolestaan on arvioinut, että rekrytointeihin liittyvät uhkakuvat ovat todellinen este työllistymiselle.

Lue myös:

Pääluottamusmies ja professori arvioivat Juha Sipilän suunnitelmaa: ”Sen verran poliitikotkin osaavat matematiikkaa”

Potkujen ehtoihin muutos? Lindströmillä toisenlainen ääni kuin Sipilällä – ”Jos saadaan läpi…”