Euroopan komission entiset puheenjohtajat Jean-Claude Juncker ja Romano Prodi katsovat, että Euroopan unionin suurin ongelma on sen epäyhtenäisyys. Molemmat ennakoivat koronapandemian vaurioiden korjaamiseen tarkoitetun elvytyspaketin muuttavan asioita perustavanlaatuisella tavalla Euroopassa.