Euroalueen talousnäkymien kääntyminen paremmaksi tarkoittaa ekonomistien mukaan sitä, että Euroopan keskuspankki EKP joutuu kiristämään rahapolitiikkaansa ennakoitua enemmän ja mahdollisesti myös arvioitua pidempään.