Sijoitusklubi WinCapitan (entinen WinClub) esitutkinnassa on varmistunut, että WinCapita ei ole käynyt valuuttakauppaa. KRP:n mukaan jutun pääepäilty Hannu Kailajärvi on kuulusteluissa myöntänyt, että WinCapita ei ole saanut tuottoja valuuttakaupoista, vaan sen varat ovat muodostuneet ainoastaan jäsenten rahasuorituksista.

Oulun käräjäoikeuden joulun jälkeen vangitsemaa Kailajärveä on kuulusteltu useita kertoja. Kuulustelut ovat sujuneet hyvin ja edistäneet tutkintaa.

Esitutkinnan mukaan WinCapitalla on varoja jäljellä noin 4,8 miljoonaa euroa, minkä myös pääepäilty on myöntänyt. Nämä varat on asetettu vakuustakavarikkoon jo keväällä 2008.

WinCapitan jäsenistön keskuudessa on ainakin jossain määrin ollut käsityksenä, että klubin FxTraderSignals -ohjelma olisi näyttänyt WinCapitan tekemiä valuuttakauppoja.

Pääepäilty on kuitenkin kuulusteluissa kertonut, että kyseessä ovat olleet ohjelman tekemät kaupantekoehdotukset eivätkä todelliset valuuttakaupat. Ohjelma on kopioinut todellisen valuuttakurssikäyrän valuutta-alustalta ja lisännyt siihen osto- ja myyntisignaalit.

Esitutkinnan mukaan mikään asiaan liittyvistä yhtiöistä ei ole pitänyt toiminnastaan kirjanpitoa.

WinCapitan toiminnasta on tehty tähän mennessä lähes 1 300 rikosilmoitusta, joissa ilmoitetut asianomistajien vahingot ovat yhteensä noin 17,8 miljoonaa euroa. Vakuustakavarikossa, hukkaamiskiellossa tai väliaikaistoimenpitein takavarikoituna on noin 16 miljoonaa euroa.