Euroopan komissio tutkii, noudattavatko eurooppalaiset tele- ja internetoperaattorit avoimen sekä riippumattoman verkon periaatteita. EU:n digitaalistrategiasta