Kunnissa pelätään, että uusi sote-ratkaisu nostaisi pienien kuntien kustannuksia ja ajaisi niitä siten mutkan kautta kuntaliitoksiin. Uusi Suomi sai haltuunsa sote-valmisteluun liittyvät asiakirjat, joita Pirkanmaan kehyskunnat Kangasalan johdolla ovat peränneet sosiaali- ja terveysministeriöltä oikeusteitse. Ministeriö on nyt toimittanut asiakirjat oikeudelle ja niitä vaatineille kunnille.