Poikkeuksellisilla opetusjärjestelyillä on ollut vaikutuksia tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen oppimiseen, katsoo Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi).