Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaryhmä, kansanedustajat Tarja Filatov, Ilmari Nurminen ja Merja Mäkisalo-Ropponen jättivät keskiviikkona eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. SDP:n kansanedustajien mielestä sote-, maakunta- ja valinnanvapauslainsäädäntö tulee hylätä ja valmistella uudelleen. Edustajat vaativat, että työelämän lainsäädäntöpaketti on laadittava täysin erillään.

– Uudelleen on valmisteltava siten, että sote-palveluissa palvelut kootaan yhteen, kuten lakiesityksessä on esitetty, mutta että maakunnille siirtyy järjestämisvastuu eikä maakunnilta eikä kunnilta estetä palvelujen tuottamismahdollisuutta, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Filatov.

Filatovin mukaan uudistuksessa tulee lisäksi irrottaa muiden palvelujen siirtäminen maakunnille. Hän linjaa, että työ-ja elinkeinoministeriön lakikokonaisuus tulee tehdä erillisenä kokonaisuutena, siten, että kuntavetoiset TYP-palvelut säilyvät ja kunnille tulee suurempi autonominen vastuu nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palveluista.

Ilmari Nurminen huomauttaa, että lakiesitysten kunnollinen käsittely on ollut mahdotonta, koska raamilakina toimivan laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on vasta saapunut ja sisältöä määrittävä työvoimapalvelulaki puuttuu.

–Lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuuksia koskeva rahoituslaki puuttuu, Nurminen perustelee.

Merja Mäkisalo-Ropposen mukaan aikaisemmin tehtyjen kuntaliitosten esimerkit osoittavat, että palkkaharmonisointi lisää kustannuksia. Hän muistuttaa, että palkkamenot vastaavat noin puolta sosiaali- ja terveydenhuollon menoista.

–Asiantuntijat ovat arvioineet, että tämän uudistuksen kohdalla palkkojen yhteensovittamisen kustannukset nousevat satoihin miljooniin ja ne tulisi huomioida jo toimeenpanon suunnittelussa, sanoo Mäkisalo-Ropponen.

Erityistä huolta valiokuntaryhmä kantaa TYP-konseptin alasajosta, jossa kunnat ovat jäämässä sivuosaan. Lisäksi kolmannen sektorin toimintaedellytykset, välityömarkkinat ja palkkatuettutyö ovat vaakalaudalla hallituksen esityksissä.

Eriävään mielipiteeseen yhtyi myös valiokunnan jäsen Heli Järvinen vihreistä.