Poliisihallituksen mukaan valtion pelimonopoli Veikkaus on lähes vuoden ajan lykännyt Poliisihallituksen yhtiöltä pyytämien tietojen luovuttamista. Poliisihallituksen arpajaishallinto valvoo Veikkauksen pelitoimintaa ja markkinoinnin lainmukaisuutta.

Viime syyskuussa Poliisihallitus pyysi Veikkaukselta yhtiön uuden strategian toimeenpanoon liittyvät suunnitelmat ja aikataulut.

Poliisihallituksen arpajaishallintopäällikkö Saaramia Varvion mukaan suunnitelmia ja aikatauluja ei ole vieläkään annettu, vaikka Varvion mukaan ne pitäisi luovuttaa lain perusteella Poliisihallitukselle.

Veikkauksen toimitusjohtajan Olli Sarekosken mukaan taas kaikki pyydetyt tiedot on esitelty Poliisihallitukselle.

Erikoisen sotkun taustalla on Veikkauksen vuosien 2019–2021 strategia, jonka yhtiön hallitus hyväksyi viime vuoden elokuussa. Veikkaus pyrkii strategiallaan muun muassa turvaamaan kilpailukykynsä ja pitämään digitaalisten pelien markkina-asemansa vahvana.

Veikkauksen pelitoiminnan ja markkinoinnin lainmukaisuutta valvova Poliisihallitus teki 5. syyskuuta 2018 Veikkaukselle tietopyynnön, jossa Veikkausta pyydettiin arpajaislain perusteella toimittamaan uusi strategiansa sekä sitä koskevat toimeenpanosuunnitelmat.

Veikkauksesta vastattiin, ettei Poliisihallituksen pyyntöä voida toteuttaa, koska strategiaa koskeva kirjallinen materiaali muodostui siinä vaiheessa ainoastaan ”ylätason Power Point -muotoisesta esitysmateriaalista”.

13. syyskuuta 2018 Poliisihallitus lähetti uuden tietopyynnön, jonka oli allekirjoittanut poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Poliisihallitus pyysi uudestaan Veikkauksen strategiaa ja korosti, että sen on saatava pyytämänsä tiedot arpajaislain perusteella.

”Strategian toimeenpanoon liittyvät suunnitelmat ja aikataulut pyydetään toimittamaan välittömästi niiden valmistuttua”, todettiin Kolehmaisen tietopyynnössä.

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski vastasi Kolehmaiselle 18. syyskuuta sähköpostilla, jonka yhteydessä toimitettiin Veikkauksen strategiaa koskeva Power Point -materiaali.

Sarekoski korosti, että ”kyseessä on yhtiön liikesalaisuuksia sisältävä salattava materiaali”.

Strategiaa esiteltiin myös suullisesti Poliisihallitukselle viime vuoden lopussa.

Poliisihallituksen arpajaishallintopäällikkö Varvion mukaan Poliisihallitus ei ole vieläkään saanut Veikkauksen vuosien 2019–2021 strategian toimeenpanoon liittyviä suunnitelmia ja aikatauluja, vaikka poliisiylijohtaja Kolehmainen vaati niiden toimittamista jo viime vuoden syyskuussa, strategian hyväksymisestä on kohta kulunut jo vuosi ja strategiakausikin on jo pitkällä.

”Niitä ei ole toimitettu oletetussa muodossa, mutta strategia-asioita on toki käsitelty kokouksessa”, Varvio kertoo.

Varvion muistikuvan mukaan toimeenpanosuunnitelman materiaaleja on tiedusteltu Veikkaukselta kokouksessa ja niitä odotetaan yhä Poliisihallituksessa.

Eikö teidän kuuluisi saada ne tiedot lain perusteella?

”Kyllä.”

Eikö tilanne ole aika erikoinen, jos Veikkaus ei anna teille lakisääteisiä asiakirjoja?

”Kyllä, lain mukaan heidän tulee salassapitosäännösten estämättä toimittaa valvontaa varten pyydetyt tarpeelliset tiedot.”

Eikö teillä ole mitään keinoja saada tietoja, vaikka laki on puolellanne ja olette poliisiviranomaisia?

”Kun olemme tiedustelleet asiakirjoja, sellaisia ei Veikkauksen ilmoituksen mukaan ole ollut ainakaan siinä hetkessä, kun niitä on pyydetty.”

Onko kuitenkin kyseessä asiakirjat, jotka teidän pitäisi saada, jotta voitte hoitaa lain säätämät tehtävät?

”Näin ainakin itse tulkitsen, että strategiset linjaukset ja strategian johdosta tehtävät toimenpiteet vaikuttavat valvontaan ja valvonnan suunnitteluun. Tulkinta on ollut, että ne olisivat oleellisia myös meille.”

Veikkauksen strategiaan liittyvä materiaali esiteltiin suullisesti Kolehmaiselle ja muille Poliisihallituksen edustajille kokouksessa viime marraskuun lopussa.

”Materiaali annettiin heille myös fyysisessä muodossa. Lähdimme tilaisuudesta siinä käsityksessä, että tietopyyntö on kokonaan käsitelty eikä meiltä odoteta enää mitään”, Veikkauksen laki- ja hallintojohtaja Pekka Ilmivalta sanoo.

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekosken mukaan kaikki Kolehmaisen tietopyynnön sisältämä tieto on esitelty Poliisihallitukselle.

”Meillä ei ole tiedossa, että meiltä olisi pyydetty jotain, mitä emme ole toimittaneet.”

Ilmivallan mukaan strategiaan liittyviä asioita on käsitelty Poliisihallituksen kanssa viime talven ja kevään aikana useissa kokouksissa.

”Tämä tulee ilmi myös kokouksien esityslistoissa ja esimerkiksi maaliskuussa pidetyn yhteisen kokouksen osalta Poliisihallituksen laatimassa ja yhteisesti hyväksytyssä kokousmuistiossa. Näitä tietoja on myös toukokuisen kokouksen jälkeen Poliisihallitukselle sähköisesti toimitetuissa esitysmateriaaleissa.”

Veikkauksen mukaan Veikkaus ja Poliisihallitus ovat lisäksi sopineet, että seuraavassa yhteisessä kokouksessa käydään läpi, missä vaiheessa strategian toteuttaminen on.