Sota Ukrainassa on yhdistänyt Eurooppaa, mutta se on myös alleviivannut EU-jäsenmaiden eroavaisuuksia energiakysymyksissä. Pahimmassa tilanteessa