Keskusjärjestö STTK ja sen alaiset ammattiliitot kuten Tehy ja Pro suhtautuvat hyvin kielteisesti hallituksen työaikalakiesityksen sisältämään jaksotyön laajennukseen.

Jaksotyö tarkoittaa järjestelmää, joka mahdollistaa poikkeamisen yleisestä kahdeksan tunnin päivittäisestä ja 40 tunnin viikoittaisesta työajasta, kuitenkin siten, että säännöllinen työaika on kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahdessa viikossa 80 tuntia. Tehy varoitti torstaina, että jaksotyössä työnantaja voi teettää jopa 13–19 tunnin työpäiviä, kun vuorokauden pakollista lepoaikaa voidaan hetkellisesti lyhentää.

Lue lisää: Tehy-lehti: Uusi laki toisi jopa 19 h -työpäivät ”työnantajan määräyksellä”

Jaksotyön käyttö on nykylain puitteissa mahdollista vain lainkohdassa luetelluissa töissä kuten poliisi- ja tullilaitoksissa sekä sairaaloissa ja ympärivuorokautisissa päiväkodeissa. Hallituksen uusi työaikalaki laajentaisi järjestelmän muun muassa ensihoitoon, pelastustoimeen ja tukipalveluihin.

Tämä tarkoittaa STTK-laisista liitoista Superin, Tehyn ja osittain myös Pron aloja, keskusjärjestön edunvalvontajohtaja Katarina Murto kertoo Uudelle Suomelle. Muutos koskee hänen arvionsa mukaan kymmeniä tuhansia työntekijöitä.

STTK kertoi torstaina tiedotteessaan suhtautuvansa tähän muutokseen ”hyvin kielteisesti”, vaikka keskusjärjestö muuten katsoo hallituksen esityksen olevan kohtuullisen hyvä. Esitys uudeksi työaikalaiksi laajentaisi työajan joustomahdollisuuksia myös työntekijän kannalta.

”Jaksotyö on erittäin raskas työntekemisen ja työajan muoto. Yksittäiset työvuorot voivat olla todella pitkiä ja vuorokautinen lepoaika voi jäädä lyhyeksi”, Murto perustelee.

Hän ei ota suoraan kantaa Tehyn väitteeseen jopa 19 tunnin työvuoroista. Jaksotyössä vuorot voivat kuitenkin olla huomattavasti pidempiä kuin säännöllisessä työajassa, Murto toteaa. Siinä missä työntekijällä on tavallisesti oikeus jokaisen työvuoron alkamista seuraavan vuorokauden aikana vähintään 11 tunnin mittaiseen keskeytymättömään lepoaikaan, on jaksotyössä työntekijälle annettava yhdeksän tunnin lepoaika.

Murto huomauttaa, että uusien jaksotyöalojen tekijät työskentelevät muutoinkin vuorotyössä, jota pidetään säännöllistä työaikaa raskaampana, ja usein niin fyysisesti kuin henkisestikin kuormittavissa tehtävissä. Tämän takia asia on STTK:n mielestä ”kriittinen” työsuojelullisesti ja työturvallisuuden kannalta.

”Jaksotyö on työn kuormituksen ja työaikasuojelun kannalta tosi raskas [järjestelmä]. Emme ymmärrä, miksi on tarpeellista laajentaa tätä.”

Lisäksi jaksotyössä ylityökorvauksen määräytymisen perusteet ovat normityöaikaa pienemmät. Aloilla, joilla tehdään paljon ylitöitä, muutoksella voi siten olla suoria vaikutuksia palkkaan.

STTK toivoo, että lakiesitystä vielä muutettaisiin jaksotyön laajentamisen osalta. Muutoin keskusjärjestö pitää työaikalakiesitystä käyttökelpoisena.

Lue lisää: Suomalaisten työaika menossa uusiksi: ”Pakottavaa oikeutta” – työehtosopimus ei voi enää kävellä yli