Yliopistollisten keskussairaaloiden mukaan yliopistosairaanhoitopiirien taloudellista tilannetta on pidettävä erittäin vakavana.

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuun tuottojen vaje on jo lähes seitsemän prosenttia verrattuna tämän vuoden talousarvioihin. Yliopistosairaanhoitopiirien tammi-huhtikuun tulos poikkeaa 130 miljoonaa euroa tämän vuoden talousarviosta.

Koronakriisi, siihen varautuminen ja sen vaikutukset ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat yliopistosairaanhoitopiirien tuottojen merkittävän pienenemisen samalla kun kulut ovat nousseet tai nousussa.

Poikkeusolot jatkuvat edelleen ja jokainen viikko kasvattaa sairaanhoitopiirien tulonmenetyksiä. Yliopistolliset keskussairaalat arvioivat yhteistiedotteessaan, että jo tähän mennessä syntynyt negatiivinen tulosvaikutus yliopistosairaanhoitopiirien taloudessa on niin suuri, ettei sitä pystytä kuromaan rajuillakaan karsintatoimilla voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen vaarantumatta.

Yliopistolliset keskussairaalat katsovat, että yliopistosairaanhoitopiirit tarvitsevat ehdottomasti poikkeusolojen kustannusten kattamiseksi suoraa taloudellista tukea valtiolta.

Toiseen aaltoon varaudutaan

Koronaepidemiatilanne on ollut Suomessa ainakin toistaiseksi tasaantumaan päin. Rajoituksia on voitu alkaa purkaa. Pohjoismaita verratessa epidemian alussa muiden pohjoismaiden rajoitukset olivat huomattavasti ankarammat kuin Ruotsin.

HUS:n kehittämisjohtaja Visa Honkanen totesi tänään tiedotustilaisuudessa, että rajoitustilanteet Suomessa ja Ruotsissa ovat nyt samankaltaistuneet. Tämä on näkynyt ihmisten liikkuvuudessa, jota on matkapuhelinten avulla seurattu. Honkasen mukaan Ruotsissa ihmisten liikkuvuus on ollut koko ajan suhteellisen korkealla tasolla.

”Jo toukokuun ensimmäisellä viikolla liikkuvuudet kaikissa pohjoismaissa olivat hyvin samankaltaiset”, Honkanen sanoi.

HUS järjesti tänään tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta. HUS:n mukaan vuodenosastojen ja teho-osastojen tilanne on vakaa ja rauhallinen. HUS:n neljän viikon ennuste näyttää edelleen tasaista tai hiukan laskevaa trendiä sairaalahoidon tarpeesta

Rajoitusten vaikutus ei ole vielä täysin tiedossa. HUS on valmis nopeisiin muutoksiin, jos epidemiantilanne muuttuu.

Samalla varautumista mahdolliseen epidemian toiseen aaltoon tehdään. HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan ensimmäisestä aallosta on opittu monia asioita.

”Meillä on välineet, suojavarusteet, kunnossa. Niitä on tällä hetkellä riittävästi”, Mäkijärvi sanoi.

Mäkijärvi kuvasi suojaintilannetta tällä hetkellä aika hyväksi.

”Saatavuus on turvattu ainakin lähitulevaisuuteen. Hankintoja tehdään myös koko ajan jatkoa ajatellen ja varaudumme täyttämällä varastoja”, Mäkijärvi sanoi.

Hän myös totesi, että on tärkeää saada kotimaista valmistusta käyntiin.