Helsingin Mätäjoella kuoli tuhansia kaloja maalinvalmistaja Teknoksen aiheuttamiin ympäristötuhoihin.

–Tilanne on erittäin vakava, Helsingin ympäristölautakunnan puheenjohtaja Matti Niemi sanoo Uudelle Suomelle.

–Kaikki kalat ovat kuolleet. Niitä on ainakin tuhansia, hän lisää.

Teknoksen tehtaalta Helsingin Pitäjänmäeltä karkasi maanantaina liuotinta Mätäjokeen. Teknoksen mukaan päästön syynä oli yhden työntekijän inhimillinen virhe.

Ympäristölautakunta kuuli tänään Ympäristökeskusta siitä, kuinka pahat Mätäjoen tuhot ovat ja onko Teknoksen toimintaa valvottu asianmukaisesti.

Tänään selvisi, että ympäristötuhot eivät ole levinneet muihin lähivesistöihin.

Teknoksen toimintaa Valvovat Tukes ja ely-keskus. Tehtaalle piti tehdä vuosittainen tarkastus toukokuun loppuun mennessä mutta sitä ei vielä oltu tehty, Niemi kertoo.

–Tehtaalla piti olla varajärjestelmä, joka estää liuottimen pääsyn eteenpäin vaikka sitä menisi väärään putkeen. Varajärjestelmä ei ollut toiminut, Niemi sanoo.

Miten Teknos osallistuu ympäristötuhojen korjauksiin?

–Pidän sitä erittäin tärkeänä, että Teknos on mukana istuttamassa jokeen uusia kalakantoja ja muutenkin huolehtimassa, että alue puhdistetaan, Niemi sanoo.

Alueella on paljon kuolleita kaloja, jotka pitää hoitaa pois ympäristöstä.

Päästöillä ei ole Niemen mukaan pitkäaikaisia vaikutuksia veden laatuun.

–Tämä liuotin haihtuu suhteellisen nopeasti, joten joessa ei pitäisi enää olla mitään kemikaaleja, joista olisi haittaa.

Mätäjoella tehdään parhaillaan lisätutkimuksia siitä, miten eliöstö, kasvit ja pohjasedimentit ovat reagoineet päästöihin.

Joesta otettiin tänään tiistaina lisää kala- ja vesinäytteitä, joita tutkitaan huomenna.

Poliisi kertoi aiemmin tänään, että se ottaa Teknoksen toiminnan esitutkintaan. Poliisi pitää ympäristövahinkoja vakavina ja on toiminut oma-aloitteisesti.

Kyseessä on yksi vakavimpia ympäristövahinkoja Helsingissä, Niemi kertoo.