Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen tarttui Heureka-foorumissa pitämässään puheessa kiistanalaiseen aiheeseen eli työvoiman tarjontaan ja työperäiseen maahanmuuttoon. Liikanen vaikutti osoittavan tilastoilla tukensa työperäisen maahanmuuton lisäämiselle, mutta ei suoraan halunnut ottaa kantaa siihen, pitäisikö maahanmuuttoa lisätä.

–Tämähän on kansalaiskeskustelussa aika vaikea aihe, koska ihmiset sanovat, että miten tämä toimii, kun pitää työn tarjontaa lisätä ja työuria pidentää, mutta samaan aikaan on työttömyyttä, Liikanen alusti.

Hän viittasi Suomen Pankin tutkimukseen, joka osoittaa työvoiman tarjonnan lisääntymisen pitkällä aikavälillä nostavan työllisyyttä ja lisäävän kasvua, ei lisäävän työttömyyttä.

Konkreettinen esimerkki tästä on naisten tulo työmarkkinoille. Aikanaan naisten työllistymisen pelättiin tekevän miehet työttömiksi.

–Kukaan ei Suomessa enää tällaista esitä. Mutta naisten tulo työmarkkinoille on ollut valtava muutos, ja se on lisännyt meidän työllisyysastetta, Liikanen sanoi.

–Maahanmuuttajienkin suhteen on paljon tutkimusta tehty samasta aiheesta.

Liikasen mukaan ”työvoiman tarjonnan kasvattaminen on se ensimmäinen suuri rakenneuudistus, jossa tarvitsee mennä eteenpäin”.

Talouden ja politiikan päättäjät pohtivat Suomen talouden ongelmia pääministeri Jyrki Kataisen koolle kutsumassa Heureka-foorumissa Vantaalla.