Eroakirkosta.fi -nettipalvelu pitää mahdollisena, että sähköistä kirkosta eroamista selvittävä apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on jäävi. Palvelua ylläpitävä Vakaumusten tasa-arvo Vata ry on toimittanut oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle selvityspyynnön siitä, onko Sakslin esteellinen tutkimaan asiaa.

Sakslinin mukaan Vata on käsittänyt väärin hänen selvityksensä luonteen.

Sakslin selvittelee parhaillaan, vaativatko maistraatit keskenään erilaisia toimia eroa hakevilta sekä sitä, miten mahdolliset väärinkäytökset pyritään estämään. Selvitys ei koske sitä, onko eroaminen pelkällä netti-ilmoituksella laillista.

Vatan mukaan Sakslin voi olla esteellinen, koska hän on toiminut kirkon luottamustehtävissä. Sakslin on toiminut kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunnan varapuheenjohtajana ja kirkon EU-neuvottelukunnan jäsenenä, mutta hän erosi näistä tehtävistä kun hänet nimitettiin apulaisoikeusasiamieheksi.

–On tietysti eri kysymys, onko jo päättyneillä tehtävillä jotain merkitystä. Kyse ei kuitenkaan ollut kirkon päätöksiä tekevistä elimistä, korostaa Sakslin.

Sakslin kieltää jääviytensä ja muistuttaa, että hänen selvittelemässään asiassa ei ole kyse kirkon menettelystä eikä kirkosta.

–Selvityspyyntö koskee vain maistraattien menettelyä ja niiden menettelyn yhdenmukaisuutta.