Renkomäen apteekkijupakka siirtyy syyteharkintaan. Hämeen poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan apteekkarin toiminnasta. Tutkintapyynnön tekivät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) sekä Kansaneläkelaitos (Kela).

Fimean tutkintapyyntö on tehty marraskuussa 2016 ja Kelan tammikuussa 2017. Epäillyt rikokset tehtiin vuosina 2013–2016. Rikoksista epäiltynä on kuultu apteekkaria.

Rikostarkastaja Kimmo Kajosmaan mukaan on syytä epäillä, että apteekkari on syyllistynyt rikokseen toimittaessaan asiakkaille lääkejätettä tai sellaista lääkettä, jonka laatu oli muuten kyseenalaista. Kajosmaa kertoo, että poliisin epäilyt perustuvat Fimean asiantuntijoiden kertomuksiin.

Epäilyjen mukaan asiakkaille oli toimitettu Renkomäen apteekista lääkettä, joka ei ollut vaihtokelpoista lääkärin määräämän lääkkeen kanssa. Samoin epäiltiin, että asiakkaille oli toimitettu eri vahvuista lääkettä kuin lääkäri oli määrännyt.

–On haluttu varmasti palvella asiakkaita ja ottaa rahat asiakkailta pois. Jos ei ole varastossa ollut tiettyä lääkettä ja kuitenkin jotakin koetettu myydä, Kajosmaa selventää Uudelle Suomelle.

Poliisi on käyttänyt esitutkinnassaan Fimean selvitystä, josta ilmeni, että tapaukset olivat vaarantaneet asiakkaiden terveyden ja lääkehoidon. Yhdessä tapauksessa asiakkaan terveys näytti vaarantuneen peräti vakavasti.

–Ei siinä mitään hengenvaaraa kuitenkaan ollut, Kajosmaa kertoo.

–Me olemme sidoksissa asiantuntijoihin, jotka Fimeassa arvioivat potilaiden saamia lääkkeitä.

Selvityksestä ilmenee myös, että apteekissa on tehty vääriä kirjauksia sähköiseen apteekkitietojärjestelmään. Esitutkinnassa asiasta on kirjattu rikosnimikkeet lääkerikos ja vaaran aiheuttaminen. Fimea on lähettänyt poliisille noin 50 apteekin asiakkaan lääkeostotiedot.

Isoja perusteettomia lääkekorvauksia Kelalta

Kelan tutkintapyynnön perusteella on selvitetty sitä, onko Renkomäen apteekissa syyllistytty rikokseen virheellisten merkintöjen takia, joita olisi tehty sähköiseen apteekkitietojärjestelmään (Reseptikeskus). Väärien merkintöjen perusteella oli syytä epäillä, että Kela oli maksanut Renkomäen apteekille aiheettomia lääkekorvauksia useiden satojentuhansien eurojen arvosta. Apteekkaria on kuultu rikoksesta epäiltynä törkeään petokseen ja väärennykseen.

Asiakkaat ovat maksaneet lääkkeistään hinnan, josta on vähennetty sairausvakuutuslain mukainen Kela-korvaus. Renkomäen apteekki on laskuttanut Kelalta perusteettomia lääkekorvauksia. Esitutkinnassa on ilmennyt, että Renkomäen apteekissa on tehty merkintöjä Reseptikeskukseen lääkkeiden toimituksista, vaikka lääkkeitä ei ole toimitettu asiakkaille lainkaan tai niitä on toimitettu ilmoitettua vähemmän.

Renkomäen apteekki on mitätöinyt osan aiheettomista lääketoimitustiedoista Reseptikeskuksesta, mutta tarvittavat ilmoitukset Kelalle lääkekorvausten tilitystietojen korjaamiseksi on jätetty pääosin tekemättä. Lääketoimitustietoja on osittain korjattu sen jälkeen, kun asiakas on yrittänyt ostaa saamatta jäänyttä lääkettä toisesta apteekista.