Lähihoitajaliitto SuPer väittää Esperi Caren ja muiden suurten hoivayritysten pyrkivän hiljentämään epäkohdista ilmoittavia työntekijöitä jopa irtisanomisen voimalla. Valviran ylitarkastaja sanoo Uudelle Suomelle, että laki on yksiselitteinen: epäkohdista ilmoittavaan työntekijään ei saa kohdistaa vastatoimia.

Lue tarkemmin: Super: Esperi Care ”yritti pimittää” ongelmat – Yksityisten jättien hoitajilta tulee ilmoituksia jatkuvalla syötöllä

SuPer kertoi Twitterissä tiistaina, että liiton jäsen oli ”Esperi Caren hallinnon toimesta poistettu työpaikaltaan tänään, kun hän on ilmoittanut esimiehelle kouluttamattoman työntekijän käyttämisestä ainoana yövuorolaisena haasteellisessa asumispalveluyksikössä”. Puheenjohtaja Silja Paavola lisäsi, että vastaavia tapauksia on ollut vuosittain kymmenittäin, ”ei pelkästään Esperi Caressa vaan muidenkin isojen hoiva-alan yritysten yksiköissä”.

”Olemme joutuneet hakemaan jäsenelle korvauksia laittomasta irtisanomisesta”, Paavola lisää.

Paavolan käsitys oli, että superilainen työntekijä oli tiistaina irtisanottu ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen vuoksi Hän kuitenkin kertoi Helsingin Uutisille olettavansa, että irtisanominen perutaan.

Talouselämän tavoittama Esperi Caren henkilöstöjohtaja Maria Pajamo sanoo, että työntekijä poistettiin Esperi Caren Helsingin toimipisteeltä, mutta tämän työsuhdetta ei ole päätetty.

Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo ei ota kantaa Superin väitteen paikkansapitävyyteen. Hän kertoo yleisesti, että sosiaalihuoltolaki on hyvin selkeä työntekijän ilmoitusvelvollisuuden osalta.

”Sosiaalihuoltolakiin on kirjattu, että henkilöstöllä on lakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus kertoa epäkohdista tai ilmeisen epäkohdan uhasta asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Se on henkilöstön velvollisuus, siitä ei ole kahta sanaa”, Uusitalo sanoo Uudelle Suomelle.

Laki myös suojaa vahvasti ilmoituksen tehnyttä työntekijää työnantajan vastatoimilta.

”Pykälässä sanotaan yksiselitteisesti, että epäkohtailmoituksen tekijään ei saa kohdistaa vastatoimia”, Uusitalo toteaa.

Lain mukaan ilmoitus voidaan myös tehdä salassapitosäännösten estämättä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ei ole työsuojeluviranomainen, eikä irtisanomisasian selvittäminen kuulu sen toimivaltaan. Sen sijaan virasto on ohjeistanut sosiaalialan toimijoita henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta. Palveluntuottajien omavalvonnan nimissä työpaikoilla pitäisi olla selkeät menettelyohjeet ilmoitustilanteiden varalta.

”Tämän pitäisi olla palveluntuottajilla tiedossa”, Uusitalo sanoo.

”Jos nyt alkaa tämän kohun seurauksena tulemaan viestiä, että jotenkin estetään ilmoittamisvelvollisuuden toteutumista, niin sitten pitää miettiä, miten siihen tulee reagoida valvonnassa ja miten voidaan tukea mahdollisuutta ilmoituksen tekoon”, hän pohtii.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd) pitää SuPerin väitteitä vakavina.

”Työntekijöillä on lain mukaan ilmoitusvelvollisuus, ja työnantajan on puututtava välittömästi epäkohtiin. On äärimmäisen vakava viesti, että lähihoitajien liitto Super kertoo, että esimerkiksi Esperi Care työntekijöihin on kohdistunut vastatoimia, kun he ovat toteuttaneet ilmoitusvelvollisuuttaan”, Filatov kirjoittaa Kaupunkiuutisissa.

Lue myös:

Hoitiko Esperi Care sotaveteraaneja oikein? – Nyt tutkii Valtiokonttori

Viranomaisten Esperi-paperit paljastavat: Lääkkeet sekaisin, hoitajat uhkasivat lakolla, hoivakotia johdettiin 200 km:n päästä