Pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentuloa turvataan ottamalla käyttöön takuueläke. Se maksetaan henkilöille, joiden kokonaiseläke on pienempi kuin takuueläkkeen määrä.